پرسشنامه استاندارد نگرش شغلی تو و همکاران(2015)

پرسشنامه استاندارد نگرش شغلی تو و همکاران(2015)

پرسشنامه استاندارد نگرش شغلی تو و همکاران در سال 2015ساخته شده است و دارای 30 سوال در 6بعد(وظیفه شناسی، نوع دوستی، فضیلت شهروندی ، جوانمردی، احترام و تکریم، ماندگاری در شغل) می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(کاملا مخالف تا کاملا موافق)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 871/. می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 مدیریت، براي نگرش­هاي کارکنان اهمیت زیادي قائل است. نگرش­هاي کارکنان با رفتارهایی که براي سازمان حساسیت دارد، ارتباط دارد. به‌طورکلی، کارکنان، مجموعه­اي از نگرش­هاي باثبات و شناختنی نسبت به محیط کار خوددارند که بعضی از آن‌ها عبارت­اند از: پرداخت­ها، شرایط محیط کار، شرح وظایف شغل و ….

از طرفی نگرش شغلی کارکنان می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی سایر متغیر های سازمانی تاثیر گذار باشد. نگرش شغلی کارکنان به محیط کاری، شغل و سازمان بسیار مهم و حیاتی است زیرا نگرش مثبت رفتار های مثبت فراوانی را به دنبال خواهد داشت که نفع آن به سازمان می رسد و نگرش های منفی رفتار های مخربی را در پی خواهد داشت که برای سازمان بسیار مضر است. لذا پرداختن به بحث نگرش شغلی دارای اهمیت و ضرورت فراوانی است. ( قلی پور، ۱۳۹۱).

پرسشنامه استاندارد نگرش شغلی تو و همکاران(2015)

نگرش شغلی:

نگرش مجموعه ای از اعتقادات، عواطف و نیات رفتاری نسبت به یک شی، شخص یا واقعه است. (آجزن، ۲۰۰۱).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش نگرش شغلی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 30گویه ای پرسشنامة نگرش شغلی می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه                                            سوالات
وظیفه شناسی 1 تا4
نوع دوستی 5 تا 9
فضیلت شهروندی 10 تا 13
جوانمردی 14 تا  17
احترام و تکریم 18 تا 21
ماندگاری در شغل 22 تا 31

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *