پرسشنامه استاندارد قابلیت تکنولوژیکی هوش تجاری

پرسشنامه استاندارد قابلیت تکنولوژیکی هوش تجاری

پرسشنامه استاندارد قابلیت تکنولوژیکی هوش تجاری توسط واتسون و همکاران در سال 2007 ساخته شده است ومحقق ایرانی ان را در پژوهش خود استفاده نمود و دارای 28 سوال در 5 بعد(منبع داده، نوع داده، قابلیت اطمینان داده، میزان تعامل با سیستم های دیگر، دسترسی کاربران ) می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 791/. می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

قابلیت تکنولوژیکی هوش تجاری: برای هر سیستم اطلاعات قابلیت های تکنولوژیکی عوامل مهم موفقیت هستند این موضوع برای BI هم صدق می کند، داشتن زیرساخت موثر، قابل اعتماد و با داده های با کیفیت بالا از جمله عوامل مهم در بلوغ BI و موفقیت آن است (واتسون و ویموکس، میشیگان، 2007).

منبع داده:

انباره‌داده‌ها مجموعه‌ای از داده‌های کسب‌وکار مرتبط است که سازمان‌دهی و تایید اعتبار شده است.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور نوآوری صادرات نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 24گویه ای پرسشنامة نوآوری صادرات می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه سوالات
منبع داده 1 تا 7
انواع داده 8 تا 13
میزان تعامل با سیستم های دیگر 14 تا 17
قابلیت اطمینان داده ها 18تا 25
دسترسی کاربران 26 تا  28

پرسشنامه استاندارد قابلیت تکنولوژیکی هوش تجاری

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *