پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش هانگ(2005)

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش هانگ(2005)

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش توسط هانگ و همکاران طراحی شدو دارای 32 سوال در 10 بعد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مديريت دانش فرآيندي است که طي آن سازمان به توليد ثروت از دانش و يا سرمايه فکري خود مي‏پردازد.  نوناکو و تا که اوچی(1995). به صورت بسيار ساده، مديريت دانش فرآيندي است که طي آن سازمان به ايجاد ارزش از داراييهاي فکري و دانش- محور مي‏پردازد. اغلب، ايجاد ارزش مستلزم به اشتراک‏گذاري دانش بين کارکنان، بخشهاي سازماني و يا حتي ساير سازمانهاست. مديران موفق همواره از داراييهاي فکري موجود در سازمان خود استفاده کرده و به آن پي برده‏اند، اما اغلب اين فعاليتها به صورت غيرسيستماتيک و ساختاريافته انجام گرفته است، به نحوي که مديران از انتشار و گسترش دانش کسب شده در سطح سازمان اطمينان نيافته‏اند(توربن به نقل از نوروزیان،1385).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 32 گویه ای پرسشنامة عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه                                            سوالات
فرهنگ سازمانی 1 تا4
رهبری و تعهد مدیریت ارشد 5 تا7
مشارکت کارکنان 8 تا 10
آموزش کارکنان 11 تا 14
کار گروهی ارزشمند 15 تا 17
توانمندسازی کارکنان 18 تا 19
زیرساختار سیستم اطلاعاتی 20تا 22
سنجش عملکرد: 23 تا 26
الگوبرداری 27 تا 29
ساختار دانش 30 تا 32

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش هانگ(2005)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *