25 خطای مقاله نویسی(پایان نامه)

25 خطای مقاله نویسی(پایان نامه)

25 خطای مقاله نویسی:در پایان هر مرحله از مراحل مقاله نویسی، بایستی مطمئن شویم که کار ما بدون نقص است. به عبارت دیگر، باید مطمئن شویم که از خطاهای اساسی هر مرحله از مقاله نویسی اجتناب کرده ایم. در زیر  لیست خطاهای اساسی مقاله نویسی به تفکیک بیان شده است.

مرحله طراحی مقاله

 • آیا سوال تحقیق مقاله به اندازه کافی محدود و دقیق است که صرفا یک یافته محدود اما ارزشمند را دنبال کند؟

 • آیا ایده اصلی مقاله و سوال تحقیق واقعا جدید است؟ تا به حال چنین کاری صورت نگرفته است؟ این کار چه تفاوتی با کارهای مشابه یا مرتبط قبلی دارد؟

 • آیا پاسخ دادن به سوال تحقیق، یافته ارزشمندی را به متخصصین حوزه علمی مرتبط اضافه می کند؟

 • آیا واحد تحلیل و سطح تحلیل مقاله به درستی تعیین شده است و اجرای تحقیق و نتیجه گیری به درستی بر اساس آن صورت گرفته است؟

 • آیا طراحی تحقیق و روش تحقیق مقاله از نظر اصول روایی و پایایی صحیح هستند؟

مرحله نگارش مقاله

 • آیا هیچ بخشی از مقاله ادعایی می کند که با یکی از سه حالت قابل پذیرش در محیط علمی (ارجاع به منابع معتبر، استدلال منطقی، استخراج از دل شواهد تجربی) پشتیبانی نشده باشد؟

 • آیا هیچ بخشی از مقاله به صورت احساسی نوشته شده است؟

 • آیا توالی منطقی تمامی مطالب به صورتی کاملا خطی، از ابتدا تا انتهای مقاله رعایت شده است؟

 • آیا در جایی از مقاله به جای بیان رک و پوست کنده حرف، سایه زده شده است؟

 • آیا تمامی ارجاعات در داخل متن و انتهای متن به صورت صحیح و علمی ارایه شده است که شائبه هیچ گونه سرقت ادبی وجود نداشته باشد؟

انتخاب مجله و ویرایش مقاله

 • آیا مجله مناسبی از نظر حوزه تخصصی، سطح، و رویکردهای نظری-روش شناختی انتخاب شده است؟

 • آیا شناخت کامل و عمیقی از جنبه های آشکار و پنهان مجله انتخاب شده دارم؟ آیا مواردی هست که مقاله به صورت مناسبی با شرایط مجله تطبیق داده نشده است؟

 • آیا تمامی ملاحظات مربوط به فرمت نگارش مجله در مقاله اعمال شده است؟

 • آیا محدودیت اندازه مقاله که توسط مجله تعیین شده است به درستی رعایت شده است؟

 • آیا مقاله هیچ گونه خطا نگارشی یا ویرایش دارد؟

ارسال مقاله

 • آیا تمامی مشخصات نویسندگان یا مواردی که هویت نویسندگان مقاله را مشخص کند از ابتدا و متن مقاله حذف شده است؟

 • آیا هیچ موردی در مقاله وجود دارد که ناقض حریم شخصی فرد یا سازمان باشد یا اطلاعات محرمانه ای را افشا کند؟

 • آیا هیچ گونه تضاد منافعی در فرآیند انجام پژوهش و مقاله وجود دارد که رفع یا اعلام نشده باشد؟

 • آیا قبلا این مقاله به جای دیگری ارسال شده است؟

 • آیا محتوای این مقاله به شکلی دیگر در جای دیگری منتشر شده است؟

بازنگری مقاله

 • آیا تمامی نظرات سردبیر و داوران به صورت صحیح درک شده است؟

 • آیا تمامی نظرات سردبیر و داوران به صورت کامل در مقاله اعمال شده است؟

 • آیا نامه پاسخ به سردبیر و داوران به صورت کامل نوشته شده است؟

 • آیا هیچ کدام از پاسخ های نوشته شده به سردبیر و داوران حالت احساسی و دفاعی دارد؟

 • آیا مقاله بازنگری شده به صورت کامل ویرایش شده و به موقع ارسال شده است؟

سفارش مقاله نویسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *