پرسشنامه استاندارد هوش معنوی عبدلله زاده

پرسشنامه استاندارد هوش معنوی عبدلله زاده
پرسشنامه استاندارد هوش معنوی عبدلله زاده:این پرسشنامه توسط عبداله زاده، باقرپور، بوژمهرانی و لطفی در سال 1388 ساخته شده است. مقیاس اندازه گیری این ابزار ترتیبی است. آزمودنی ها بر اساس راهنمای پرسشنامه، پاسخ های خود را روی یک مقیاس 5 درجه ای لیکرت از یک (اصلا در مورد من صدق نمی کند) تا پنج (کاملا در مورد من صدق می کند) رتبه بندی می کنند. نمره هر مقیاس، میانگین آیتم های سازنده آن مقیاس است. اگر در یک پرسشنامه آیتم ها وارونه شوند، قبل از تحلیل باید نمره آزمودنی معکوس شود. یعنی نمره 1 به 7، 2 به 6، 3 به 5، 4 به 4، 5 به 3، 6 به 2 و 7 به 1 تبدیل شود. در این پرسشنامه هیچ آیتمی به طور معکوس نمره گذاری نمی شود.
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
اِوا کاکس نیز در تعریف سرمایه اجتماعی گفت که این مفهوم به : «فرآیندهای بین فردی ، که اعتماد و هنجارهای اجتماعی و شبکه روابط را می سازند و همکاری و هماهنگی متقابل را تسهیل می کنند» مربوط می شود که در نتیجه آن ، منافع متقابل ، افزایش می یابد . از نظر وی سرمایه اجتماعی قابل اندازه گیری است و منزلت اجتماعیِ سایر سرمایه ها را نیز در بر دارد.
تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور سرمایه اجتماعی نمرهاي است كه کارکنان به سوالات 19 گویه ای پرسشنامة سرمایه اجتماعی میدهند.
مولفه های پرسشنامه :
پرسشنامه تک مولفه ای می باشد

پرسشنامه استاندارد هوش معنوی عبدلله زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *