نوشتن پروپزال پایان نامه

نوشتن پروپزال پایان نامه

نوشتن پروپزال پایان نامه:از مهم ترین و اصلی ترین ارکان یک کار تحقیقی و پژوهشی، طرح تحقیق یا همان پروپوزال است. پروپوزال در لغت به معنی پیشنهاد است. پروپوزال نقشه انجام تحقیق برای عملیاتی کردن یک پروژه تحقیقاتی است.

صرف وقت و دقت در نگارش پروپزال می‌تواند ۵۰ درصد از انجام یک پایان نامه باشد؛ چرا که ابهامات و سردرگمی های دانشجو در حین انجام پایان نامه به دلیل نگارش دقیق تمامی مراحل طرح تحقیق از قبل پیش بینی شده است.

برای نگارش دقیق پروپزال نیاز به مطالعه دقیق و گسترده است؛ بنابراین، همزمان با نوشتن پروپزال با منابع آشنا شده و می‌توانید یادداشت برداری خود را آغاز کنید.

شکل پروپوزال بنا بر هدفی که دارید و یا به مقتضای رشته تحصیلی شما می‌تواند، قدری متغیر باشد. اما شکل بندی بنیادین آن ، همواره باید شامل عنوان بندی‌های مشابه و بخش‌های زیر باشد :

  1. موضوع تحقیق

عنوان باید معرف مفهوم کلی و نهایی پژوهش باشد.

عنوان باید وضوح داشته باشد.

عنوان باید مختصر باشد.

از کلمات اختصاری انگلیسی در عنوان فارسی استفاده نکنید.

زمان و مکان انجام پژوهش در عنوان مشخص باشد.

عنوان پروپوزال به سوالاتی از قبیل چه کسی و چه چیز و… پاسخ داده باشد.

در عنوان پروپوزال از پیش داوری خودداری شود.

عنوان باید به دو زبان انگلیسی و فرسی به صورت همزمان نوشته شود.

  1. توضیح موضوع و اهمیت آن

در این بخش می بایست جوانب موضوع ، چگونگی ارتباط آن با رشته تحصیلی مورد نظر ، و اهمیت موضوع به لحاظ علمی و کاربردی را توضیح دهید. روشن کنید چه مشکل یا مسأله جدیدی را می‌خواهید مطرح کنید؟ و چرا حل آن مهم است؟

  1. ادبیات تحقیق و پژوهش های مرتبط

زیر این عنوان ، باید توضیح مختصر اما جامعی همراه با رفرنس دهی صحیح آکادمیک (در آینده آموزش داده خواهد شد) درباره پژوهش‌هایی که پیش از شما روی این موضوع و موضوعات نزدیک به آن انجام شده، بدهید. در این بخش در واقع، باید به ذکر پژوهش‌هایی بپردازید که شما قصد دارید یافته‌های آن‌ها را تکمیل کنید ، اشتباهات آن‌ها را رفع نمایید و یا نتایج آن‌ها را رد کنید. دارید. بیشترین استفاده از منابع تحقیق در این قسمت انجام می شود.

  1. ۴٫ اهداف و فرضیه ها

در این بخش باید به ذکر نتایجی بپردازید که فکر می کنید از تحقیق خواهید گرفت. توضیح دهید که از انجام تحقیق چه هدفی دارید؟ به کدام سمت حرکت می کنید؟ و فکر می کنید به کجا خواهید رسید؟ چه گزاره هایی را ممکن است رد یا اثبات کنید؟ فرضیه‌های تحقیق را بنویسید و به یاد داشته باشید اگر پژوهش شما توصیفی است به جای فرضیه باید سؤالات تحقیق را بنویسید.

  1. روش ها و ابزارهای تحقیق

در این قسمت توضیح دهید که در انجام پروژه از چه روش‌های علمی و چه ابزارهایی برای رسیدن به اهداف تحقیق استفاده می‌کنید.

۶٫منابع

فهرستی از منابعی که در نوشتن پروپوزال از آنها استفاده یا اینکه فکر می‌کنید از آن‌ها استفاده خواهید کرد را الفبایی و منظم کنید و در این بخش بیاورید.

 

*حجم پروپوزال میبایست برای دوره‌های کارشناسی ارشد حداقل ۵ صفحه و برای دکتری حداقل ۸ صفحه باشد. در این میان حداقل یک صفحه به ادبیات تحقیق و حداقل یک صفحه به منابع تحقیق اختصاص دهید. سعی کنید از منابع جدید و به روز (حداقل از سال ۲۰۰۰ به بعد) استفاده نمایید.

* در مورد نگارش انگلیسی ، حتماً درباره متن پروپوزال با یک مترجم و یا کسی که انگلیسی ادبی را به خوبی می داند مشورت کنید.

نگارش فصل اول پایان نامه

ساختار فصل اول پایان‌نامه در دانشگاه‌های مختلف متفاوت است.

اما به طورکلی فصل اول شامل قسمت‌های زیر است:

  1. مقدمه ۲٫ بیان مساله ۳٫ سؤالات پژوهش ۴٫اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۵٫ اهداف پژوهش ۶٫ فرضیه‌های پژوهش ۷٫ محدوده مکانى و زمانى

مقدمه:

مقدمه‌ تحقیق دریچه‌ای برای ورود خواننده به دنیای تحقیق است و حکم نقشه راه برای خواندن کل مقاله را دارد.

به‌طور کلی ساختار مقدمه از توالی زیر پیروی می‌کند:

۱)   ارائه زمینه و دیدگاه درباره موضوع و اهمیت

۲)   مروری کوتاه بر متون علمی موجود

۳)   بیان منطق منجر به انجام پژوهش

۴)   بیان هدف مطالعه

اولین خط مقدمه:

در جمله اول مقدمه معمولاً موضوع اصلی مطالعه معرفی می‌شود. اولین جمله مقدمه، اولین جمله شما در تحقیق است؛ پس آداب وروود را رعایت کنید. سعی کنید اولین خط مقدمه شما از نظر محتوایی جذاب و از نظر نگارشی زیبا و صحیح باشد و این روند را تا انتها ادامه دهید!

حدود دو خط می‌توانید به بیان موضوع کلی بپردازید. ساختار ارائه مطالب مقدمه از کل به جزء است.

هنر و تکنیک نوشتن یک مقدمه خوب:

لازم است نویسنده در مقدمه به خوبی و بسیار کوتاه ذهن خواننده را به سمت مسئله تحقیق و اهمیت آن هدایت کند و همچنین تأکید نماید که چگونه فرضیه را تهیه کرده است. در این راستا نویسنده باید به خوبی ارتباط مطالعات قبلی با تحقیق خود را روشن کند.

منابع در مقدمه

سعی کنید در طول حداکثر دو صفحه مقدمه، متن را باز بان و قلم خودتان بنویسید و از ارجاع دهی مکرر پرهیز کنید.

پاراگراف آخر مقدمه:

خصوصیات مهم پاراگراف آخر مقدمه بهترین محل برای بیان هدف مطالعه استدر جمله آخر این پاراگراف می توانید به اختصار به روش اجرای و جامعه آماری اشاره کنید.

بیان مسئله

بیان مسئله پژوهش شامل:

تعریف مختصر از موضوع مورد بحث تحقیق

بیان وسعت ،شدت و بار مسئله تحقیق (می بایستی مستند باشد)

ذکر نیازهای مرتبط با مسئله و ابعاد مسئله آمیز آن

عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر مسئله و پیامدهای حاصل از مشکل

اشاره به تحقیقات و اقدامات پیشین و بیان ضعف آن‌هاـ در صورت وجودـ و بیان تفاوت دیدگاه و تحقیق شما با تحقیقات قبلی.

بیان مسئله باید کوتاه و مختصر و کامل باشد ، با عنوان تطبیق داشته باشد و از ارائه جدول و نمودار خودداری شود .

سؤالات پژوهش

پرسش‌های تحقیق باید سه ویژگی داشته باشد:

صفات روشنی: پرسش دقیق، کوتاه و بدون ابهام باشد.

صفات عملی بودن: پرسش واقع‌بینانه باشد.

صفات مناسب و بجا بودن:

پرسش حقیقی باشد؛

آنچه وجود دارد موضوع مطالعه باشد؛

مطالعه دگرگونی بر مبنای مطالعه کارکرد باشد؛

قصدمحقق به جای داوری اخلاقی یا فلسفی باید تفهم یا تبیین پدیده‌ها باشد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

در این قسمت پژوهشگر باید اهمیت و ضرورت مسئله پژوهشی ر ا در قالب دو بعد اساسی :الف: اهمیت نظری مسئله و ب : اهمیت کاربردی مسئله مشخص نماید.

الف: اهمیت نظری مسئله پروپوزال و پایان نامه: در این قسمت پژوهشگر باید با بررسی نظریات و تئوری‌های موجود در باب مسئله پژوهش اهمیت مسئله را در میان مسائل موجود در نظریات مختلف با اسناد معتبر مشخص نماید .در واقع در این قسمت پژوهشگر اهمیت مسئله را از بعد نظری و کنکاش در نظریات و تئوری‌ها مطرح می نماید.

ب: اهمیت کاربردی انجام پروپوزال و پایان نامه: در این قسمت پزوهشگر باید از طریق بررسی جوانب اساسی مسئله پژوهش در عمل به بیان فواید و نتایج کاربردی حاصل از انجام پژوهش در باب مسئله مد نظر بپردازد .لازم به ذکر است در این قسمت پژوهشگر باید اثرات مثبت از انجام شدن پژوهش و اثرات منفی حاصل از عدم انجام پژوهش را با در نظر گرفتن حیطه و چارچوب نظری و عملی پژوهش مطرح نماید.

اهداف تحقیق

” هدف نقطه ای است که محقق قصد رسیدن بدان را دارد تا در آنجا به داوری بپردازد”.

انواع اهداف تحقیق

اهداف تحقیق به دو بخش هدف اصلی و اهداف اختصاصی ( ویژه) تقسیم می شوند. هدف اصلی شما چیزیست که انتظار دارید، در نهایت به آن برسید. اما اهداف ویژه شما، همان هدف اصلی شماست که به بخش‌های کوچکتری که از نظر منطقی با همدیگر در ارتباط هستند، و در واقع ابعاد و جنبه های مختلف هدف اصلی را در بر دارند، تقسیم شده است.

اهداف اختصاصی شما باید مشخص کند که شما در فرآیند تحقیقتان چه کاری را چطور، کجا، چه وقت، با چه کسی و به چه منظور انجام می دهید.

فرضیه‌های تحقیق

در هنگام بیان فرضیه محقق به بررسی روابط بین متغیرها می‌پردازد. به طور متداول این بیان به سه شکل صورت خواهد گرفت:

بررسی رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیر

بررسی همبستگی و شدت آن بین دو یا چند متغیر

بررسی و مقایسه میزان تفاوت تاثیر دو یا چند متغیر بر یک یا چند متغیر

 

جامعه آماری

در این قسمت باید درباره جامعه آماری و دلیل انتخاب این جامعه را بیان کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *