پرسشنامه استاندارد ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت کالا لی و همکاران(2001)

پرسشنامه استاندارد ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت کالا لی و همکاران(2001)

پرسشنامه استاندارد ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت کالا توسط لی و همکاران در سال 2001 طراحی شده است.و دارای 20 سوال در 5 بعد می باشد.

مدیریت دانش مشتری، نوعی سیستم مدیریت دانش است که کارگزاران دانشی آن مشتریان هستند. بنابراین، هدف چنین سیستمی کسب، جمع آوری، ذخیره، توزیع و به کارگیری دانش مشتریان در سطوح سازمان است. با چنین سیستمی، سازمان می تواند با مشتریان خود به طور موثرتری تعامل داشته باشد و به مزیت رقابتی نیز دست یابد. امروزه سازمان‌های موفق دریافته اند که مشتریانشان آگاه‌تر از کارمندی هستند که دانش را از میان فعل و انفعال مستقیم با مشتری و همچنین پرس‌وجوی دانش در مورد مشتریان، از نمایندگی فروش جست‌وجو می کند. مدیران دانش، به تلاش در تبدیل کارمندان از جمع کنندگان دانش به تسهیم کنندگان دانش تمرکز کرده اند. این امر معمولا به وسیله نقشه‌های تسهیم دانش مبتنی بر اینترنت اجرا می‌شود.
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محیط داخلی) تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد(اعرابی و همکاران،1386).

پرسشنامه استاندارد ارزش دانش مشتریان و کارمندان
تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از سبک های حل تعارض نمرهاي است كه کارکنان به سوالات 28 گویه ای پرسشنامة سبک های حل تعارض میدهند .
مولفه های پرسشنامه :
مولفه های پرسشنامه سوالات
سطح اکتساب دانش از مشتریان 1 تا 5
مشارکت کارکنان در توزیع دانش 6 تا 9
مدیریت فرآیند 10 تا 13
تناسب نوآوری- بازاریابی 14 تا 17
کیفیت کالا 18 تا 20

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *