پرسشنامه استاندارد استراتژی‌های کسب مزیت رقابتی سازمان گونمینگ قیان(2006)

پرسشنامه استاندارد استراتژی‌های کسب مزیت رقابتی سازمان گونمینگ قیان(2006)

پرسشنامه استاندارد استراتژی‌های کسب مزیت رقابتی سازمان توسط گونمینگ قیان و همکاران در سال 2006 ساخته شد و دارای15 سوال می باشد.تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محیط داخلی) تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد(اعرابی و همکاران،1386).

استراتژی عبارت است از تعیین آرمان ها و اهداف اساسی بلندمدت یک سازمان، اتخاذ مسیرهای اقدام و تخصیص منابع ضروری برای محقق کردن این اهداف (چندلر، ۱۹۶۲).

استراتژی، سال‌های متمادی توسط نظریه پردازان و رهبران حوزه‌ی کسب وکار مورد مطالعه قرار گرفته است . اما هنوز هیچ پاسخ قطعی در مورد معنی واقعی استراتژی وجود ندارد.

یکی از دلایل آن نگاه مختلف مردم نسبت به استراتژی می‌باشد.

برای مثال، بعضی بر این باور می‌باشند که می‌بایست شرایط موجود را با دقت آنالیز کرد و تغییراتی که در آینده برای بازار و یا صنعت رخ می‌دهد را پیش بینی کرد. و بعد از تمامی اینها در مورد نحوه رسیدن به مدیریت در آینده برنامه ریزی کرد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از استراتژی‌های کسب مزیت رقابتی نمرهاي است كه کارکنان به سوالات 15 گویه ای پرسشنامة استراتژی‌های کسب مزیت رقابتی میدهند .
مولفه های پرسشنامه :
مولفه های پرسشنامه سوالات
اغاز 1 تا 5
رشد 6 تا 10
بلوغ 11 تا 15

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *