موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت آموزشی

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت آموزشی

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت آموزشی:سنجش کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونيکی و استفاده از داده کاوی جهت افزایش کيفيت آموزش در این سیستم ها
بررسی تأثير بازی رايانه‌ای بر نگرش و پيشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
امکانسنجی اجرای يادگيری سيار در دانشگاه ها
کاربرد فن اوری اطلاعات در آموزش زبان
عارضه یابی ارزشیابی در دوره های آموزش مجازی دانشگاه ها
سنجش و ارزيابی ميزان اثر بخشی سيستم آموزش بر سبک فکری
بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآيند تدريس و انگیزه تحصیلی دانش آموزان
ارتباط هوش چندگانه با مهارت هاي مديران در مدارس متوسطه شهر تهران
ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)
شناسایی و رتبه بندی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) در ساختار آموزش و پرورش (با روش AHP)
بررسی ميزان آگاهي معلمان از نظريه هاي يادگيري (رفتارگرايي، شناخت گرايي، شناختي – اجتماعي) و استفاده از آن در فرايند تدريس (مورد مقطع دبیرستان …)
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر يادگيري غير رسمي معلمان (مورد مقطع دبیرستان ….)
ارزشيابي كيفيت مراکز فني حرفه اي پسرانه شهر تهران و ارايه راهكارهاي بهبود آن
نقش تکنولوژی در يادگيری دانش آموزان
بررسي عوامل انگيزشي و نگرشي موثر در پيشرفت تحصیلی دانش آموزان دبيرستان
رابطه هوش هیجانی و شادکامی دانشجویان
بررسی میزان اثربخشی سبک های مختلف آموزشی و ارائه سبک بهینه
رابطه مهارت های معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
ارزیابی کارایی و رتبه بندی دانشگاه های دولتی کشور با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)
بررسی رابطه عملکرد و رفتار معلمان با انگیزش درونی دانش آموزان
بررسي رابطه باورهاي فراشناختي با سلامت رواني دانش آموزان
بررسي رابطه باورهاي فراشناختي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
مدلسازی عوامل اجتماعی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
مدلسازی عوامل فرهنگی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
مدلسازی عوامل اقتصادی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی با منطق فازی
طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه و ارائه راهکارهای افزایش آن
بررسی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی در سیستم آموزش مجازی (E-Learning)
بررسی رابطه رواشناسی تربیتی با انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی و مهارت جزیی معلمان
نقش فراگیری اصول روانشناسی تربیتی در رضایت شغلی و مهارت کلی تدریس معلمان
بررسی تاثیر بازی های آموزشی کامپیوتری بر افزایش خلاقیت کودکان
ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)
کاربرد “نقشه هاي مفهومي” در راستای مشارکت و يادگيري همكارانه در آموزش الكترونيكي
ارزیابی کیفیت دوره های آموزش مجازی با استفاده از تئوری فازی
ارائه مدلي براي افزايش اثربخشي يادگيري در سيستمهاي آموزش مجازي
شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی
بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک
شناسایی عوامل كليدي موفقيت و سنجش ميزان اثربخشي آنها در يادگيري الكترونيكي در دانشگاه هاي كشور
ارائه مدلی جهت سنجش ميزان آمادگي و بلوغ يادگيري الكترونيكي در مراکز
بررسي ميزان اثربخشي عوامل كليدي موفقيت در يادگيري الكترونيكي در دانشگاه هاي كشور
تحلیل هزینه-فایده و ارزيابي اقتصادي بكارگيري يادگيري الكترونيكي در نهادها
امکان سنجی اجرای آموزش های الکترونیکی در دوره متوسطه از دیدگاه دبیران (متن کامل پایان نامه موجود است)
نیازسنجی آموزشی کارکنان

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت آموزشی
طراحی الگوئی جهت زمينه سازي خلاقيت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسي آموزش متوسطه ايران
بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی در دبیرستان ها
-رابطه الگوهای فرزندپروری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
-رابطه الگوهای فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان
نیازسنجی آموزشی کارکنان بخش آموزش دانشگاه …
بررسی سبک های مدیریت تعارض مدیران ورابطه آن با فرهنگ سازمانی در اداره آموزش و پرورش
بررسی سبک های مدیریت تعارض مدیران ورابطه آن با اثربخشی سازمانی در اداره آموزش و پرورش …
بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و موفقیت تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت در اداره آموزش و پرورش …
بررسی و تحلیل موانع کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش
بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی در اداره آموزش و پرورش
بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و کارایی در اداره آموزش و پرورش
پيش بيني وضعيت تحصيلي دانشجويان با استفاده از شبکه عصبی
بكارگيري داده كاوي براي كشف تاثيرعامل جنسيت و مدرسه در موفقيت تحصيلي رشته هاي مختلف
-تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی در در اداره آموزش و پرورش …
-بررسی نقش مديريت دانش در تبيين استراتژي هاي منابع انساني سازمان …
-بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمان ….
-بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و فرهنگ سازمان ….
-بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و تعهد سازمان ….
-بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمان ….
-بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان ….
-بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمان ….
-بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمان ….
-تاثير سبک رهبري سازمان بر فرهنگ منابع انساني
-تاثير سبک رهبري سازمان بر اثربخشی منابع انساني
-تاثير سبک رهبري سازمان بر خلاقيت سازماني
-تاثیر پاسخگویی سازمانی بر فرهنگ منابع انساني
رابطه فرهنگ سازماني و خلاقيت سازماني در سازمان هاي اداري
رابطه تعهد سازماني و خلاقيت سازماني در سازمان هاي اداري
رابطه فرهنگ سازماني و پاسخگویی سازماني در سازمان هاي اداري
-تاثير سبک رهبري سازمان بر پاسخگویی سازماني
-رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان …
-رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان …
-رابطه شهروندی سازماني و عملکرد سازمان
-رابطه عدالت سازمانی و فرهنگ سازمان
-مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی
-مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمانی
-رابطه مدیریت مشارکتی و کارایی سازمانی
-ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC
-بررسی عوامل موثر در حفظ پايداری منابع انسانی
-مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *