پرسشنامه استاندارد قابلیت های پویایی سازمان

پرسشنامه استاندارد قابلیت های پویایی سازمان

پرسشنامه استاندارد قابلیت های پویایی سازمان توسط محقق ساخته شده در سال 1396ساخته شده است و دارای 5 سوال در 1 بعد می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(کاملا مخالف تا کاملا موافق)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 87/0 می باشد.
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
قابلیت های پویایی:
توانايي سازمان در يكپارچه سازي، ساختن و صورت بندي مجدد قابليت هاي دروني و بيروني براي مواجه با تغيير سريع محيط(زولو وویتر،2002)
قابليت هاي پويا به قابليت هايي گفته مي شود كه توان تغيير در محور منابع شركت را داشته باشند.در واقع قابليت هاي پويا ظرفيت يك سازمان براي خلق، گسترش و اصلاح هدفمند بنيان منابعش می باشد.
قابليت هاي ويژه در ادبيات مديريت استراتژيك با عنوان قابليت هاي پويا شناخته مي شوند. برخورداري شركت هاي مشاورة مديريت از قابليت هاي پويا ، مي تواند ظرفيت اين شركت ها را براي مقابله با پويايي هاي محيطي افزايش دهد. ادبيات موضوع نشان مي دهد قابليت هاي پويا از جمله اصلي ترين قابليت هايي هستند كه بر عملكرد شركت ها تأثيرمی گذارند

پرسشنامه استاندارد قابلیت های پویایی سازمان
تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش قابلیت های پویایی سازمان نمرهاي است كه کارکنان به سوالات 5گویه ای پرسشنامة قابلیت های پویایی سازمان میدهند.
مولفه های پرسشنامه :
مولفه های پرسشنامه سوالات
قابلیت های پویایی سازمان 1 تا 5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *