پرسشنامه استاندارد فرآیند کنترل(2001)

پرسشنامه استاندارد فرآیند کنترل(2001)

پرسشنامه  استاندارد فرآیند کنترل توسط بووی در سال 2001 طراحی شد و دارای 10 سوال می باشد.

ما نمی‌توانیم هر موقع که اوضاع به هم ریخت، فروش کم شد، انگیزه همکاران کاهش یافت و نارضایتی و استعفا زیاد شد، تصمیم به کنترل وضعیت موجود بگیریم.

کنترل یک فرایند پیوسته و دائمی است که به صورت منظم در یک مجموعه انجام می‌شود.

سه ویژگی مهم فرایند کنترل در مدیریت سازمان و کسب و کار اختصاص یافته است:

  • کنترل یک فرایند پیوسته است.
  • کنترل یک فرایند چند سطحی و آبشاری است.
  • کنترل در کنار برنامه ریزی معنا پیدا می‌کن

سیستم سنجش عملکرد یک سیستم کنترلی است و در مدیریت عملکرد از سیستم های کنترلی استفاده می شود. به منظور روشن شدن نقش سیستم سنجش عملکرد در سازمان ها، مفهوم کنترل و دلایل نیاز سیستم های مدیریت به کنترل بررسی می‌شود.
کنترل فرایندی مستمر برای اطمینان از انطباق نتایج واقعی با برنامه های پیش بینی شده است. کنتــــرل ابزاری برای ارزیابی اثربخشی و کارایی سایر فعالیت های مدیریت، یعنی برنامه ریزی، سازماندهــــی، تأمین نیروی انسانی و رهبری است.
کنترل دارای گستره وسیع و مراتب و اشکال گوناگونی می باشد که از آن جمله می توان به : نظارت و هدایت حین اجرا، اندازه گیری فعالیتها، فرایندها و نتایج، مانیتورینگ، انواع ممیزی، ارزیابی، رسیدگی و بازنگری و … و روش های کسب اطمینان از حصول اهداف و برنامه ها و اجرای اصلاحــــات مورد نظر اشاره کرد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

کنترل عبارت است از توجه به نتایج کار و پیگیری برای مقایسه ی فعالیتهای انجام شده و با برنامه ها و اعمال اصلاحات مقتضی در مواردی که از انتظارات، انحرافی صورت گرفته است.

کنترل یعنی تلاش سیستماتیک توسط مدیران کسب و کار برای اینکه عملکرد را با استانداردهای از پیش تعیین شده‌ و برنامه‌ها و هدف‌ها بسنجند.

بر این اساس باید مشخص شود که آیا عملکرد و خروجی، مطابق با انتظارات هست یا خیر.

طبیعتاً اگر مشخص شد که از هر یک از منابع سازمان می‌توان به شیوه‌ی اثربخش‌تر و کاراتری برای رسیدن به اهداف استفاده کرد، وظیفه‌ی سیستم کنترل مدیریت انجام اقدامات اصلاحی برای افزایش اثربخشی و کارایی منابع خواهد بود.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  فرآیند کنترل نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 10 گویه ای پرسشنامة فرآیند کنترل می­دهند

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد

دانلود پرسشنامه  استاندارد فرآیند کنترل(2001)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *