پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد انالویی(1995)

پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد انالویی(1995)

پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد توسط انالویی در سال 1995 ساخته شد و دارای 11 سوال می باشد.هدف ان بررسی و شناسایی عوامل اثرگذار بر اثربخشی مدیریت ارشد می باشد.
تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
اثربخشی عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده. به بیان دیگر اثربخشی نشان می‌دهد که تا چه میزان از تلاش‌های انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است. این واژه کاربری زیادی در تعریف و اندازه گیری بهره‌وری دارد.

اثربخشــــی (Effectiveness)

منظور از اثربخشی درواقع بررسی میزان موثربودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است.

به عبارتی ساده تر در یک مطالعه اثربخشی، میزان تحقق اهداف اندازه گیری می شود. اما به نظر می رسد برای تعریف مفهوم اثربخشی می‌بایست گامی فراتر نهاد، به این معنا که اثربخشی هنگامی در یک دوره آموزش حاصل خواهد شد که اولا نیازهای آموزشی به روشنی تشخیص داده شود. ثانیا برنامه مناسبی برای برطرف ساختن نیازها طراحی شود. ثالثا برنامه طراحی شده به درستی اجرا گردد و رابعا ارزیابی مناسبی از فرایند آموزش و درنهایت دستیابی به اهداف انجام شود.

تعاریفــــی‌‌ از اثربخشــــی

اثربخشی‌ سازمان‌ عبارت‌ است‌ از درجه‌ یا میزانی‌ که‌ سازمان‌ به‌ هدفهای‌ موردنظر خود نائل‌ می‌آید. اثربخشی‌ یک‌ مفهوم‌ کلی‌ دارد. به‌بیان‌ ساده‌تر اثربخشی‌ را می‌توان‌ “انجام‌ کارهای‌ درست” نامید.

اثر بخشی عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده.

به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که با چه میزان از تلاش انجام شده، نتایج مورد نظر حاصل شده است. در حالیکه نحوه استفاده و بهره برداری از منابع برای نیل به نتایج، مربوط به کارآیی می شود. 

پیتر دراکر معتقد است اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست. از نگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان محســــوب می شود.

بهره وری =  کارایی * اثربخشی

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از اثربخشی مدیریت ارشد نمرهاي است كه کارکنان به سوالات 11گویه ای پرسشنامة اثربخشی مدیریت ارشد میدهند .
مولفه های پرسشنامه :
پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

دانلود پرسشنامه اثر بخشی مدیریت ارشد انالوی(1995)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *