ادبیات نظری اعتماد الکترونیک

ادبیات نظری اعتماد الکترونیک

ادبیات نظری اعتماد الکترونیک:ابتدا بهتر است تاریخچه اعتماد را تشریح نماییم ادبیات مربوط به اعتماد طیف وسیعی از رشته ها را در بر میگیرد. در حالی اعتماد مشتری به طور گستردهای توسط تحقیقات بازاریابی و مدیریت و روانشناسی مورد مطالعه واقع شده است. اعتماد همچنین به محققان و بازاریابانی که تجارت مبتنی بر وب را مطالعه میکنند مربوط می شود. ماهیت باز اینترنت به عنوان یک زیر ساخت معامله و همچنین ساختار جهانی اش اعتماد را عنصر حیاتی تجارت الکترونیک ساخته است.

ادبیات نظری موبایل بانک
تحقیق در مورد مفهوم اعتماد در محیط آنلاین از اواخر سال 1990 شروع شد و یک لیست قانع کنندهای از گزینه هایی که اعتماد مشتریان را به تجارت الکترونیک به مخاطره میاندازد ایجاد گردید. مطالعه ای که ذکر گردید توسط هافمن و همکاران در سال 1999بر امنیت و حریم خصوصی به عنوان محرک های کلیدی اعتماد آنلاین متمرکز است. آنها استدلال کردند که کنترل محیطی یا توانایی مشتری برای کنترل اقدامات فروشنده وب مستقیماً بر ادراک مصرف کننده از امنیت و حریم خصوصی آنلاین اثر میگذارد.

ادبیات نظری بازاریابی در شبکه های اجتماعی

آنها همچنین اثربخشی مجموعه های صدورگواهینامه اعتماد شخص ثالث(برای مثالeTRUST یا Verisign) و زیرساخت کدگذاری برای اطمینان از امنیت معاملاتی(شامل حفظ حریم خصوصی) به عنوان عوامل مرکزی موفقیت برای ایجاد اعتماد مشتری به اینترنت را مورد بحث قرار دادند. بسیاری از محققان دیگر این اعتقاد را تقویت کردند که تنها بعد از اینکه امنیت و حفظ حریم خصوصی مورد توجه قرار بگیرد مشتریان ویژگیهای دیگر وب را (برای مثال سهولت جستجو، آشنایی، شهرت) برای تعیین میزانی که آنها بتوانند اعتماد کنند و احساس معامله ایمن با تاجر وب داشته باشند، را بررسی می کنند. تعدادی از نویسندگان اعتماد را در پرتو زمان و تجربه بررسی نمودند. برای مثال، جارون پا و همکاران در سال 2000 اعتماد را در مراحل اولیه و بلوغ تجارت الکترونیک نشان دادند.آنها نشان دادند که در مراحل اولیه، اعتماد آنلاین ممکن است به عملکرد تکنولوژی وابسته باشد در حالی که در مراحل بعدی، اعتماد ممکن است به تفاوت های موجود در اجرای تکنولوژی شرکت، وابسته تر باشد(یوسفزای و همکاران،2003)


ادبیات نظری اعتماد الکترونیک
اعتماد تا مدت ها به عنوان یک کاتالیزور در بسیاری از مبادلات خریدار-فروشنده در نظر گرفته میشد که میتوانست در برآورده نمودن روابط مبادله به مشتریان با انتظارات بالا ارائه گردد. بسیاری از محققان استدلال میکنند که اعتماد برای درک رفتار بین شخصی و مبادلات اقتصادی حیاتی است. مفهوم اعتماد طی سال ها در زمینه های مختلفی بررسی شده است شامل زمینه های مربوط به مذاکره، روابط صنعتی خریدار- فروشنده، همکاری اشتراکی در اتّحادهای استراتژیک و استفاده از تحقیقات بازار. اعتماد از نظر روانشناسی شخصیت به طور سنتی به عنوان یک خصیصه فردی دیده میشد. آنها اعتماد را به عنوان اعتقاد، انتظار یا احساساتی که عمیقاً ریشه در شخصیت و در توسعه اولیه روانی فرد دارد مفهوم سازی نمودند. با این حال فقط در این رویکرد میتواند در نظر گرفته شود اما عاملی غیر قابل کنترل است که نمیتواند تحت تأثیر تجارت الکترونیک قرار گیرد(یوسفزای و همکاران،2003)


باید توجه داشت که تعریف واحد و واضح برای اعتماد و عوامل مؤثر آن وجود ندارد معمولاً اعتماد مترادف با اطمینان، باور و تکیه کردن در نظر گرفته میشود. در زیر تعدادی از تعاریف بیان شده ارائه میگردد:
⦁ فرهنگ اکسفورد اعتماد را به این صورت تعریف کرده است:
⦁ اطمینان یا اتکاء به برخی از ویژگی ها یا خصایص یک شخص یا یک سازمان
⦁ پذیرفتن یا اعتبار دادن به شخص یا سازمان بدون بررسی و دریافت شواهد و قراین
⦁ باور یا اعتماد یا اتکاء به صداقت یک فرد یا سازمان
⦁ داشتن انتظارات مطمئن نسبت به وفاداری به فرد یا سازمان

پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به استفاده از اینترنت فیسلر و همکاران(2005)

ادبیات نظری بازاریابی دهان به دهان اینترنتی

ادبیات نظری بازاریابی الکترونیک

ادبیات نظری اعتماد الکترونیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *