پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به افراد و سازمان مایرز(1970)

پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به افراد و سازمان مایرز(1970)

پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به افراد و سازمان توسط مایرز در سال1970 طراحی شده است.و دارای 10 سوال می باشد.

پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به افراد و سازمان

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ساختار سازمانی شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها، ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند.

ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند.

 برای مطالعه بیشتر:پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی بروکراتیک لیو(۲۰۰۲)

ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم‌هایی است که به وسیله آنها همه واحدها یکپارچه می‌شوند و در نتیجه ارتباط در سازمان تضمین خواهد شد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  نگرش نسبت به افراد و سازمان نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 10 گویه ای پرسشنامة نگرش نسبت به افراد و سازمان می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

دانلود پرسشنامه پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به افراد و سازمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *