پرسشنامه استاندارد یکپارچگی سازمان

پرسشنامه استاندارد یکپارچگی سازمان

پرسشنامه استاندارد یکپارچگی سازمان توسط محقق  در سال 1396 ساخته شده است ودارای 7 سوال در 2 بعد(یکپارچگی داخلی، یکپارچگی خارجی) می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 788/۰می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

یکپارچگی خارجی:

اشاره به درجه ای داردکه تولید کننده به صورت منظم اطلاعات استراتژیک را با شرکای زنجیره تامین به منظور مدیریت بهتر فرآیند های سازمانی از طریق اینترنت، ارتباطات چهره به چهره و … به اشتراک می گذارد. ( کایی و همکاران، ۲۰۱۰).

یکپارچگی داخلی:

یکپارچگی داخلی اطلاعات به درجه ای اشاره دارد که تولید کننده، یک سیستم اطلاعاتی در شرکت برای تسهیل به اشتراک گذاری اطلاعات بین تمامی عملیات به منظور مدیریت فرآیند های داخلی شرکت برقرار می شود.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  یکپارچگی سازمان نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 7گویه ای یکپارچگی سازمان می­دهند.

دانلود پرسشنامه استانداردیکپارچگی سازمان

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

سوالات

یکپارچگی داخلی

1 تا 3

یکپارچگی خارجی

4 تا 7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *