ادبیات نظری برونسپاری

ادبیات نظری برونسپاری

ادبیات نظری برونسپاری:واژه برون سپاري در بسياري از موارد مترادف با تصميم گيري درباره خارجي كردن امور به كار رفته است. اصطلاحاتي چون ساخت يا خريد، ادغام يا تجزيه فعاليت ها اشاره به برون سپاري دارند و برخي از نويسندگان نيز از برون سپاري در اشاره به تصميمات مربوط به ادغام عمودي استفاده كرده اند.

واژه برونسپاري معمولاً هنگا­مي به كاربرده مي­شود كه شركت ها اقدام به تجزيه فعاليت ها يا تجزيه عمودي مي­كنند. اين واژه در پايان دهه 1980 درباره مقاطعه كاري (پيمانكاري) فرعي سيستم هاي اطلا عات مديريت ابداع و به كار گرفته شد. اگرچه درگذشته بسياري از خدمات پيمانكاري مربوط به توليد قطعات يا
سيستم ها­ي اطلاعاتي مي­شد، اما در سال هاي اخير بسياري از وظايف ديگر در بخشهاي مختلف از قبيل خدمات اداري، فعاليت هاي نيروي انساني، ارتباط از راه دور، خدمات مشتري، لجستيك وحتي امنيت، برون سپاري شده است(گرگوری،2003).
دانلود :پرسشنامه استاندارد دلایل برون‌سپاری فیتزجرالد و ملوین(2002)

برون سپاری از دو واژه ي «برون »و «سپردن» تشکیل شده است. از این رو، برای تعریف برون سپاری ابتدا باید معنی و مفهوم واژه «سپردن» را روشن سازیم. سپردن به عمل واگذاری کار، مسئولیت ها و حقوق تصمیم گیری به شخص دیگر اشاره دارد( سید جوادین، 1390).

برون سپاری کمک می­کند که بنگاه تجاری روی مقاصد و اهداف استراتژکی (فعالیت های محوری) خود متمرکز شود. در اثر به حداقل رساندن مخارج در فعالیت هایی که ضرورت دارند ولی با وظایف اصلی و هدف بنگاه نامربوط هستند، هزینه های اولیه کاهش خواهد یافت(هامیس،1998).

برون سپاری کاری است که یک سازمان برای سازمان دیگر انجام می­دهد و به تدریج نوعی زنجیره ي مشارکت را در انجام فعالیتهای سازمان ایجاد می­کند(الوانی و همکار،1387).

برخی از تعاریف ساده ي برون سپاری عبارتند از:

 طبق تعریف «گیبسون » (1996) «انتقال کارهای روزمره و تکراری به یک منبع خارجی»

«لابز » (1997) «خدماتی که شما در داخل انجام می­دهید در خارج به یک فروشنده ارائه شود»

«سیبرنیک» (1997) «…پرداخت انجام تمام یا بخشی از کار به شرکتهای دیگر»
برای دانلود و خرید ادبیات نظری برونسپاری کلیک فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *