پرسشنامه معیارهای موفقیت سازمان هاف(1997)

پرسشنامه معیارهای موفقیت سازمان هاف(1997)

پرسشنامه معیارهای موفقیت سازمان توسط هاف و همکاران در سال 1997 طراحی شد.و دارای 15 سوال می باشد

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مدیریت عملکرد را می توان مجموعهای از اقدامات و اطلاعات تلقی کرد که جهت افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها به شیوهای اقتصادی توأم با کارایی  و اثربخشی  صورت می گیرد. مدیریت عملکرد اصطلاح عامی برای آن دسته از فعالیتهای سازمانی است که با مدیریت امور و مسئولیتهای شغلی و رفتاری کارکنان سرو کار دارد. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است و به پیدایش محیط مطلوب تر کاری و تعهد  بیشتر نسبت به کیفیت خدمات  منجر می شود.

با پیشرفت علم مدیریت مباحث مربوط به مدیریت منابع انسانی و به‌ویژه مدیریت استعداد ها از ارزش خاصی برخوردار می‌شود. امروزه بیشتر از هر زمان دیگری، تاکید و توجه به مدیریت استعداد موثر، می‌تواند استعداد کیفی و رهبری و مدیریت آینده را به درستی عرضه کند. این امر باعث افزایش بهره‌وری، حفظ رشد و توسعه و وابستگی طرح‌های نیروی‌کار در جهت سیاست‌های سازمان می‌شود

به منظور بهبود بازگشت سرمایه در مدیریت استعداد، سازمان نیاز دارد تا همزمان با تحلیل نیاز و اهداف تجاری آینده ، آمار ، هزینه ها ، نیاز ها ، خواسته ها و مسائل مهم نیروهای کاری را، به طور کامل بداند. چنین تحلیل هایی می‌توانند به تشخیص کمبود استعدادهایی کمک کنند که لازمه این موقعیت حساس‌اند، و زمانی که به نیروهای کاری احتیاج است

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور معیارهای موفقیت سازمان نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 15گویه ای پرسشنامة معیارهای موفقیت سازمان می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد
دانلود :پرسشنامه معیارهای موفقیت سازمان هاف(1997)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *