پرسشنامه ارزش درک شده خرید کارپنتر(2005)

پرسشنامه ارزش درک شده خرید کارپنتر(2005)

پرسشنامه ارزش درک شده خرید کارپنتر(2005)

پرسشنامه ارزش درک شده خرید توسط کارپنتر و همکاران در سال ساخته شد و دارای 15 سوال می باشد.و هدف ان بررسی میزان ارزش درک شده از خرید می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

خرید به بررسی کالا و خدمات جهت دریافت آن و به قصد انجام فعالیت بازرگانی گفته می‌شود. خرید کردن یک فعالیت انتخابی و سپس دریافتی است. زمینه این نوع فعالیت‌ها می‌تواند گاه برای پر کردن اوقات فراغت و یا مسائل اقتصادی باشد.

ارزش را می توان از دیدگاه های متفاوتی تعریف نمود از جمله:
  • ارزش عبارت است از: ارزش خالص درک شده ی منافع ملموسی، که در طول عمر یک رابطه تجاری به دست می آید.
  • ارزش را می توان اینگونه بیان کرد که در مقابل بهای پولی که مشتری پرداخت می کند چه مزایای اقتصادی، فنی، خدماتی، و اجتماعی دریافت می نماید.
  • در واقع بهتر است ارزش را اینگونه بیان کنیم که “در برابر آنچه می دهی چه به دست می آوری”.
در نهایت، ارزش درک شده توسط مشتری (customer perceived value)  عبارت است از ارزش مجموع منافعی که مشتری کسب می کند، تقسیم بر مجموع منابع فدا شده برای به دست آوردن آن فواید.
ناملموس بودن و تغییر پذیربودن خدمات ،ارزیابی ارزش آنها را برای مشتریان دشوارتر می سازد. بنابراین اگر کیفیت یا ارزش خدمات را تنها بتوان بعد از خرید و مصرف برآورد کرد، مشتریان تمایل خواهند داشت، انتخاب ها و قضاوت های خود را بر مبنای عناصری قرار دهند که از عرضه کنندگان دریافت می کنند.  .

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد

دانلود:پرسشنامه ارزش درک شده خرید ا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *