پرسشنامه استاندارد رضایت از قیمت ماتزلر(2006)

پرسشنامه استاندارد رضایت از قیمت ماتزلر(2006)

پرسشنامه استاندارد رضایت از قیمت توسط ماتزلر و همکران در سال 2006 طراحی شد .ودارای28 سوال در 6 بعد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

در یک نگرش کلی، هر مشتری (بصورت عام) پس از دریافت خدمت یا خرید و استفاده از یک کالا، راضی یا ناراضی است . رضایت، وجود یک احساس مثبت است که در نهایت در مصرف کننده یا دریافت کننده ایجاد می شود . در اصل این احساس به واسطه برآورده شدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده بوجود می آید . بر حسب این که انتظارات مشتری و کالا یا خدمت دریافت شده با یکدیگر هم سطح باشند، یا کالا بالاتر یا پایین تر از سطح انتظارات مشتری باشد در او احساس رضایت یا ذوق زدگی یا نارضایتی پدید می آید .

رضايت از قیمت يک عامل مهم است كه روابط فروشنده خريدار را تحت تاثیر قرارمی دهد. و حتی از ديد نظريه پردازان بازاريابی، قیمت مهمترين عامل تعیین كننده رضايت مشتريان است(ویرویلیت و همکاران ،۲۰۰۹). چرا كه قیمت يکی از انعطاف پذيرترين عناصر آمیخته با بازاريابی است و بعد از تغییر ويژگی محصولات و خدمات دستخوش تغییرات می شود(دورلین و ویرویلیت ،۲۰۰۸).

مطالعات حوزه بازاريابی، بیانگر اين حقیقت هستند كه يک سازمان برای رسیدن به موفقیت بايد نیازهای مصرف كننده را نسبت به رقبای خود به طور موثرتری تامین نمايد(دی  ،۱۹۹۴) و نسبت به رقبا نیازها و خواسته های مشتری را به درستی شناسايی و تامین نمايد(گایو و ساموگی ،۲۰۱۲) و از آنجاكه قیمت تنها عنصر آمیخته با بازاريابی است كه مستقیماً موجب ايجاد درآمد می شود(په و همکاران ،۲۰۱۱). می تواند عامل تاثیر گذاری در تصمیم گیری مشتری و ايجاد وفاداری او نسبت به يک كالای خاص محسوب شود.

رضايت از قیمت مفهوم پیچیدهای است و از ابعاد متفاوتی تشکیل شده است. سازمان هايی كه ادعا می كنند رضايت مشتريان برايشان اهمیت دارد، بايد به اين ابعاد توجه ويژه ای داشته باشند(رنزال و همکاران ،۲۰۰۶).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  رضایت از قیمت نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 28 گویه ای پرسشنامة رضایت از قیمت می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

           سوالات

قابلیت اعتماد

1 تا 4

اطمینان به قیمت

5 تا 8
شفافیت قیمت

9 تا 13

قیمت نسبی

14 تا 19
نرخ کیفیت- قیمت

20 تا 24

منطقی بودن قیمت

25 تا 28

دانلود:
پرسشنامه استاندارد رضایت از قیمت ماتزلر(2006)

محصولات مکمل:
پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی 

پرسشنامه استاندارد رضایت مندی مشتریان از رستوران هیون(2010)

مقاله ترجمه شده فارسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم تطابق تصویر از خود بر روی وفاداری به مارک تجاری

پرسشنامه استاندارد رضایت مشتری از بانک  عبدالملکی(1395)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *