پرسشنامه استاندارد فرآیند برند سازی لیو وهمکاران(2013)

پرسشنامه استاندارد فرآیند برند سازی

پرسشنامه استاندارد فرآیند برند سازی توسط لیو و همکاران سال 2013 ساخته شده است و دارای 18 سوال در 5 بعد(برند سازی داخلی، پذیرش ارزش برند، تعهدات سازمانی،عملکرد برند، عملکرد بازار) می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 753/0 می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

برند سازی داخلی:

  تلاش سازمان در متقاعد کردن کارکنان در پایبند بودن به ارزش برند سازمان و تبدیل آن به واقعیت است.

پذیرش ارزش برند:

فعالیت کارکنان بر مبنای ارزش برند و استفاده از آن در جهت مشتری مداری.

تعهدات سازمانی:

تعهدات سازمانی به اشتیاق کارمندان در تلاش گسترده در سازمان و همچنین قصد ماندن در سازمان اشاره دارد.

عملکرد برند:

عملکرد برند به موفقیت یک برند در بازار، که تعیین کننده آگاهی از برند، شهرت و تصویر مطلوب است.

عملکرد بازار:

عملکرد بازار نشانگر موفقیت شرکت در برابر رقبا بر مبنی جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی می باشد.

نگاه به برند از دیدگاه رابطه شناسی و مدیریت رابطه

این نوع نگرش هم، شکل رایج دیگری از نگاه به برند و برندسازی است.

همه‌ی آن بحث‌هایی که در حوزه‌ی رابطه انسانها با یکدیگر می‌شنویم و می‌خوانیم را می‌توان در مورد رابطه مشتری با یک برند هم مطرح کرد.

ما انسانها به برخی روابط به شکل تفننی نگاه می‌کنیم. به برخی دیگر به شکل دائمی. در برخی از رابطه‌هانقش حامی را داریم و در رابطه‌هایی دیگر شکایت داریم و در جستجوی فرصت انتقام. همه‌ی این جنس رابطه‌ها در ارتباط انسانها با برندها هم دیده می‌شود.

برند یعنی یک نام، عبارت، نشانه یا علامت یا ترکیبی از اینها که با هدف متمایز کردن یک کالا یا خدمت از سایر کالاها و خدمات یک فروشنده یا برای ایجاد تمایز میان کالا و خدمت یک فروشنده با کالا و خدمات سایر فروشندگان به کار گرفته شود.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور فرآیند برند سازی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 18گویه ای پرسشنامة فرآیند برند سازی می­دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

  سوالات
برند سازی داخلی

1 تا 4

پذیرش ارزش برند

5 تا 7
تعهدات سازمانی

8 تا 11

عملکرد برند

12تا 15
عملکرد بازار

16 تا 18

دانلود:
پرسشنامه استاندارد فرآیند برند سازی لیو وهمکاران(2013)

محصولات مکمل:

پرسشنامه استاندارد قدرت اجتماعی برند حاجیلو(1394)

پرسشنامه استاندارد خرید مشتری حاجیلو(1394)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *