پرسشنامه استاندارد مزیت ترکیبی کریستال و همکاران (2010)

پرسشنامه استاندارد مزیت ترکیبی کریستال و همکاران (2010)

پرسشنامه استاندارد مزیت ترکیبی توسط کریستال و همکاران در سال 2010 ساخته شده است و اقای بحری ان را را در پژوهش خود بومی سازی نمود دارای5 سوال در 1 بعد می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد)ساخته شده است. الفای کرونباخ این پرسشنامه 711/0 می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

مزیت ترکیبی:

مزیت ترکیبی به صورت عملیاتی اینگونه تعریف می شود: قابلیت مزیت ترکیبی توانایی تولید کننده در عالی بودن همزمان در کیفیت، زمان تحویل، انعطاف پذیری و قیمت پایین می باشد. قابلیت مزیت ترکیبی نقطه مقابل استراتژی های عملیاتی کلاسیک است که اصل ترید آف بین حوزه های اصلی را عنوان می کند. به عنوان مثال اگر در کیفیت قوی و عالی هستید در قیمت نمیتوان انتظار قیمت رقابتی و خوب را داشت.

مزیت ترکیبی

این مزیت که از نوع ساده است مستقیماً به عملکرد رقابتی شرکت کمک می کند. ضمن اینکه مزیت های ساده، وقتی که در ابتدا از مالکیت یا منابع برمبنای دسترسی ناشی می شوند معمولاً از نوع مزیتهای موقعیتی هستند. چند نمونه از این نوع مزیت ها عبارت از موقعیت محلی، دارائیهای منحصر به فرد فیزیکی، امتیازات، ویژگیها و داراییهای فکری، قراردادهای همکاری، توان بالای نقدینگی است.
در مقابل ملاحظه می شود که در صنعت نوشیدنی عملکرد عالی کوکاکولا تا حدود زیادی بستگی به نام تجاری  آن دارد. چنین مزیت رقابتی یک مزیت رقابتی از نوع ترکیبی است زیرا ترکیب و تعامل چندین مزیت ساده به ایجاد چنین مزیت مسلط و تعیین کننده منجر شده است که از آن جمله می توان به راز فرمول، مزه خوب، دسترسی به سیستم های توزیع پیشرفته، حدود یک قرن تبلیغات و فعالیت های پیشبرد فروش و… اشاره کرد.

مفهوم مزیت رقابتی، ارتباط مستقیم با ارزش های مورد نظر مشتری دارد به نحوی که در یک طیف مقایسه ای هر چه قدر ارزش های عرضه شده یک سازمان به ارزش های مورد نظر مشتری نزدیکتر یا با آن منطبق تر باشد می توان گفت که سازمان، نسبت به رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیت است. (مهری و حسینی، 1383)
مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد(Sadri & Lees, 2001). به عبارتی، مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمان ها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از آن تقلید کنند(Barney, J. B. , 1999, pp. 99-120)

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  مزیت ترکیبی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 5گویه ای پرسشنامة مزیت ترکیبی می دهند.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

سوالات
مزیت ترکیبی

1 تا 5

دانلود:پرسشنامه استاندارد مزیت ترکیبی کریستال و همکاران (2010)

محصولات مکمل:

ادبیات نظری مزیت رقابتی پایدار(SCE)

ادبیات نظری مزیت رقابتی

پرسشنامه استاندارد پویایی رقابت سوآفورد(2003)

پرسشنامه استاندارد مزیت رقابتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *