پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی بوی(2002)

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی توسط تامی بوی در سال 2002 طراحی شد و دارای 33 سوال می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

اعتماد سازمانی:

اعتماد سازمانی به عنوان احساس اطمینان کارکنان از اینکه سازمان دست به اقداماتی می­زند که سودمند و یا حداقل به آن ها زیان نمی­رساند، تعریف شده است.  یا ادراک جمعی کارکنان ­از قابل اعتماد بودن سازمان­شان می­باشد. اعتماد احساس اطمینان کارکنان از ثبات رفتار و پاسخ سازمان به شرایط متغیر و ریسک پذیر می باشد.

به نظر بسیاری از صاحب نظران از جمله کارنواله و  وشلر، هسمر و توماستوافق جهان شمولی در باره‌ی تعریف اعتماد در دست نیست . بنابراین با توجه به نوع نگاه به اعتماد، تعریف‌های متفاوتی و متعددی از اعتماد رایج شده است. دانشمندانی مانند می‌یر، دیوس و شورمن، برمن با تمرکز بر «اعتماد سیاسی» یا «اطمینان به دولت»، به بررسی سطح اعتماد در نهادهای عمومی پرداخته‌اند، پوتنام و کلمن و کسانی که به مطالعه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی مشغول‌اند، اعتماد را عنصر مهم سرمایه‌ی اجتماعی می‌دانند، و دانشمندان دیگری مانند هارورسن نیز صرفاً بر اعتماد متقابل تمرکز کرده‌اند. براین اساس تعریف‌های متعددی از اعتماد ارایه شده است.

تعریف‌های اعتماد

 • اتکا یا اطمینان به برخی رویدادها، فرایندها یا اشخاص
 • تمایل یک طرف به آسیب پذیر نگاه داشتن خود در برابر اقدامات طرف مقابل براساس این انتظار که طرف مقابل دست به اقداماتی می‌زند که برای اعتماد کننده اهمیت دارد، حتی اگر اعتماد کننده توانایی نظارت یا کنترل بر طرف مقابل خود را نداشته باشد.
 • میل به اتکا به طرف دیگر و در پیش گرفتن اقداماتی که در شرایطی خاص یک طرف را در برابر طرف دیگر آسیب پذیر می‌کند.
 • تمایل یک طرف به آسیب پذیری در برابر طرف دیگر براساس این انتظار که طرف مقابل فردی شایسته و قابل اتکاست .
 • اعتماد به طور کلی عبارت است از «اتکا بر اقدامات مشروط آتی طرفین» .

 انواع اعتماد

آسلنر اعتماد را به سه دسته تقسیم می‌کند:

 • اعتماد راهبردی: این نوع اعتماد، به برآورد یک طرف از این احتمال اشاره دارد که طرف دیگر قابل اعتماد است.
 • اعتماد خاص: به ایمان افراد به هم‌قطاران خود در مجمعی خاص نظیر اعتماد افراد به یکدیگر در خانواده یا هیأت‌های مذهبی اشاره می‌کند.
 • اعتماد اخلاق گرایانه: این نوع اعتماد بر ایمان به افرادی که نمی‌شناسید، استوار است. که افراد در قلمرو این اعتماد، دیدگاهی خوش‌بینانه از جهان دارند و مطمئن هستند که می‌توانند جهان را بهتر بسازند.

توماس  نیز از سه نوع اعتماد یاد می‌کند:

 • اعتماد اعتباری، که مبتنی بر نظریه‌ی عاملیت است.
 • اعتماد متقابل، که بر تعاملات پی‌درپی با یکدیگر استوار است.
 • اعتماد اجتماعی، نوعی سرمایه‌ی اجتماعی است که درون نهادهایی مستتر است که عموماً آن‌ها را می‌شناسیم و مسلم فرض می‌کنیم.

کاستیگان و همکاران

 • اعتماد افقی، که عبارت است از اعتماد کارکنان به یکدیگر
 • اعتماد عمودی، که عبارت است از اعتماد کارکنان به سرپرستان و ناظران

اعتماد مؤسسه‌ای، که عبارت است از اعتماد کارکنان به مدیران عالی و کل مجموعه‌ی سازمان

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  اعتماد سازمانی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 33 گویه ای پرسشنامة اعتماد سازمانی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

تک مولفه ای می باشد.

دانلود:
پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی بوی(2002)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *