پرسشنامه استاندارد پرسشنامه جو سازمانی سوسمان و دیپ

پرسشنامه استاندارد پرسشنامه جو سازمانی سوسمان و دیپ

پرسشنامه استاندارد پرسشنامه جو سازمانی سوسمان و دیپ دارای 20 سوال در 5 بعد می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

جو سازمانی ویژگی های درونی است که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز می سازد و روی رفتار افراد آن سازمان تاثیر می گذارد (هالپین و کرافت،1963) جو سازمانی سالم و مطلوب بر روابط حرفه ای معلمان اثر مثبت دارد و ارتباط صمیمانه و نزدیکی براساس همکاری بوجود می آید و موجب رشد توانایی های فردی آنان می شود.

مؤلفه های جو سازمانی
جو سازمانی شامل هشت مؤلفه است.
برای اندازه گیری تعاملات اجتماعی کارمند، از چهار مقیاس زیر استفاده می‌شود:

 •  روحیه گروهی که به روحیه ای اشاره دارد که در نتیجه احساس انجام وظیفه و ارضاء نیازهای اجتماعی رشد می‌کند.
 •  مزاحمت به وضعیتی اشاره می‌کند که در آن کارکنان احساس می‌کنند که طرز اداره سازمان، مشکلاتی برای آن‌ها به وجود می‌آورد. مدیر، کاغذبازی، شرایط کمیته ای، وظایف راهوار و دیگر درخواست‌هایی که در مسوولیت‌های کارکنان مداخله می‌کنند که با نظر کارکنان مشغله های غیرضروری هستند به آن‌ها تحمیل می‌نماید.
 •  صمیمیت به لذت بردن کارکنان از روابط گرم و دوستانه با یکدیگر اطلاق می‌شود. این بعد، رضایت از نیازهای اجتماعی را می‌رساند که لزوماً به انجام وظیفه مرتبط نیست.
 •  بی‌علاقگی به وضعیتی اشاره می‌کند که کارکنان طبق دستور عمل می‌کنند و از این رو، انجام وظیفه از سوی آنان بیشتر به منظور رفع تکلیف است نه از روی تعهد و علاقه شخصی.

برای اندازه گیری تعاملات اجتماعی کارمند مدیر نیز از چهار مقیاس زیر استفاده می‌شود :

 •  فاصله گیری به رفتار غیرشخصی مدیر اشاره می‌کند، مدیر طبق مقررات عمل می‌کند، هنجارگراست و بر بعد ساختاری تاکید می‌ورزد و از کارکنان زیردست خود فاصله می‌گیرد.
 •  ملاحظه گری یا مراعات به رفتار دوستانه و گرم مدیر نسبت داده می‌شود. مدیر سعی می‌کند که به دیگران کمک کند و هر وقت که بتواند برای کارکنان کاری انجام می‌دهد.
 •  نفوذ و پویایی به رفتار پویا و پرتلاش مدیران برای رهبری گروه و ایجاد انگیزه در افراد از طریق نفوذ در آن‌ها اشاره می‌کند.
 • مدیر از طریق نمونه قرار دادن خود در صدد به حرکت درآوردن سازمان بر می‌آید.
 •  تاکید بر تولید هم زمانی است که مدیر دستورهای زیادی صادر می‌کند و با نظارت مستقیم کار زیردستان می‌پردازد.

ابعاد جو سازمانی:
به طور خاص، جیمز و جونز، 6 بعد از جو سازمانی را بدست آورده‌اند :

 1.  تسهیلات و پشتیبانی رهبریت
 2.  عملیات گروهی گروه کاری، رفاقت و صمیمیت
 3.  تعارض و ابهام
 4. روحیه شغلی و سازمانی
 5.  چالش شغلی، اهمیت و تغییر
 6.  اعتماد متقابل

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  پرسشنامه جو سازمانی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 20 گویه ای پرسشنامة پرسشنامه جو سازمانی می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

 سوالات

اهداف سازمان

1 تا 4

نقش

5 تا 8
پاداش ها

9 تا 12

رویه ها

13 تا 16
ارتباطات

17 تا 20

دانلود:

پرسشنامه استاندارد پرسشنامه جو سازمانی سوسمان و دیپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *