پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی 22 سوالی

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی توسط محقق در سال 1395 ساخته شد.این پرسشنامه دارای 22 سوال بوده و هدفآن ارزیابی سرمایه اجتماعی در سازمان است و دارا ی یک بعد است .طیف لیکرت840./ می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

سرمایه اجتماعی 

ظاهرا بحث سرمایه اجتماعی ، اوّلین بار ، قبل از سال 1916 ، توسط هانی فان ، از دانشگاه ویرجینیای غربی (در امریکا) مطرح شد؛ اما علی رغم اهمیت آن در تحقیقات اجتماعی ، تا سال 1961 که توسط جین جاکوب در برنامه ریزی به کار برده شد ، شکل جدی به خود نگرفت .

اگر بخواهیم کاربردها ، اهداف و تعاریفی را که در علوم اجتماعی از این مفهوم می شود ، دسته بندی کنیم و پیشینه این مفهوم را در آرای دانشمندان گذشته و حال جستجو نماییم ، باید این ردیابی را از کتاب «سرمایه» کارل مارکس آغاز کنیم . او در این کتاب به مسئله «همبستگی از روی اجبار و ضرورت» می پردازد . بدین معنی که شرایط منفی و بحرانی ، افراد را به سوی استفاده از انرژی و توانایی های بالقوه جمعی ، توسل به پشتیبانی یکدیگر و استفاده از پتانسیل های گروهی ترغیب می کند .

رویکرد دیگر ، در آرای جورج زیمل قابل بازشناسی است ، جایی که او از مفهوم «داد و ستد» یا «بده بستان» صحبت می کند . مبنای این نظریه بر این نکته استوار است که افراد ، توقع دارند تا کمک و لطفی که نشان می دهند ، جبران شود . برخی این مفهوم را در مقابل ایثار و دگرخواهی تعبیر می کنند .

تعریف سرمایه اجتماعی

تعريف رايج سرماية اجتماعي، در جريان اصلي جامعه­ شناسي آمريکايي، به ويژه در روايت کارکردگرايانة  آن عبارت است از روابط دو جانبه، تعاملات و شبکه­ هايي که در ميان گروه­ هاي انساني پديدار مي­گردند و سطح اعتمادي که در ميان گروه و جماعتي خاص، به عنوان پيامد تعهدات و هنجارهايي پيوسته با ساختار اجتماعي، يافت مي­شود. در مقابل، جامعه­شناسي اروپايي اين مفهوم را در بررسي اين موضوع به کار مي­گيرد که چگونه تحرک پيوندهاي مربوط به شبکه ­هاي اجتماعي، سلسله ­مراتب اجتماعي و قدرت تمايزيافته را تقويت مي­کند(ادریج و زمی ،2015). با وجود اين، نکات مشترک اين دو ديدگاه در سودمندي سرماية اجتماعي در افزايش برخي ويژگي­ها، مانند آموزش، تحرک اجتماعي، رشد اقتصادي، برتري سياسي، بهداشت و سلامت فردي و عمومي و در نهايت توسعه است (الواني و شيرواني، 1383). و به طور خلاصه مي­توان آن را حاصل پديده ­هاي ذيل در يک سيستم اجتماعي دانست: اعتماد متقابل، تعامل اجتماعي متقابل، گروه­ هاي اجتماعي، احساس هويت جمعي و گروهي، احساس وجود تصويري مشترک از آينده و کارگروهي (دورلاف  و همکاران  2004؛ به نقل از بخشنده، 1393،ص 21).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  سرماية اجتماعي نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 22 گویه ای پرسشنامة سرماية اجتماعي می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه

سوالات
سرماية اجتماعي

22-1

دانلود:

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *