کارمندیابی الکترونیک

کارمندیابی الکترونیک

کارمندیابی الکترونیک فرآیندی است که در آن افرادی که توانایی بالقوه برای عضویت در سازمان و انجام وظایف محوله را دارند، شناسایی میشوند و زمینه جذب آنها برای سازمان فراهم میشود روشهای سنتی کارمندیابی با ظهور اینترنت، متحول شده است. طی سالهای اخیر اینترنت تحولی شگرف در کارمندیابی منابع انسانی و راه هایی که سازمانها وظیفه کارمندیابی نگاه میکنند، ایجاد نموده است. طبق گفته گنتر و کسپر موضوع کارمندیابی آنلاین در مجلات مختلف منابع انسانی بوده است

برای تسهیل فرایند کارمندیابی، بسیاری از سازمانها به استفاده از سیستمهای منابع انسانی الکترونیکی مانند سایتهای کاریابی مبتنی بر وب، پرتالها و کیوسکها و… برای جلب بیشتر جویندگان کار رو آوردهاند. براساس تحقیقی که در این زمینه انجام شده است بین %70 تا 90 % سازمانهای بزرگ از سیستمهای بزرگ از سیستمهای کارمندیابی الکترونیکی استفاده می- کنند و پیشبینی میشود که بیش از 95 % از سازمانها در آینده نزدیک، استغاده از این سیستمها را در برنامه سازمانی خود قرار دهند.

تعاریف کارمندیابی الکترونیک

تعاریف مختلفی از کارمندیابی الکترونیک که به آن کارمندیابی آنلاین نیز گفته می شود ارائه – گردیده است. با توجه به ارائه اطلاعات رسمی سازمان در مورد موقعیتهای شغلی، هافمن کارمندیابی الکترونیک را اینگونه تعریف کرده است: بکارگیری اینترنت برای انجام فرآیند کارمندیابی شامل گردآوری اطلاعات داوطلبان استخدام، انتخاب بهترین گزینه ها و ارتباط با آنها

لیونس و هریس:

کارمندیابی الکترونیکی را اینطور تعریف می کنند : هر گونه روشی برای جذب متقاضیان شغلی برای ارائه درخواست شغل که قویا بر اینترنت متکی باشد.

هوگلار:

به صورت مشابهی این ایده را مطرح کرد که کارفرمایان می توانند به صورت الکترونیکی، فرصتهای استخدامی خود را تبلیغ کنند، رزومه داوطلبین استخدام را گردآوری و بررسی نمایند و با استفاده از قدرت اینترنت، مناسبترین افراد را برای مشاغل خود انتخاب نمایند.

در کنار وب سایت سازمان که در جستجوی کارمند جدید است، با توجه به محدودیت مراجعه به آن، استفاده از وب سایت های دیگر نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. این وب سایت ها، نه تنها به عنوان مکانی برای تبادل نیروی انسانی هستند، بلکه اغلب آنها اخبار ، شرایط جستجوی کار ، اطلاعات شخصی متقاضیان کار و … را نیز منتشر می سازند که می تواند به عنوان یک مکانیسم جذب متقاضی کار عمل کند و سازمانها را مطمئن سازد که فراخوان آنها برای یافتن نیروی کار جدید، توسط متقاضیان مشاهده میشود .

روش های کارمندیابی الکترونیک

آربولداس، فررو و ویدان روشهای مختلف کارمندیابی سازمانها را مورد مطالعه قرار دادند و برخی از آنها را فهرست کردند: تبلیغات از طریق روزنامه ها، فکس یا ایمیل نمودن رزومه ها، استفاده از موسسات کاریابی، استفاده از متخصصان کارمندیابی جهت یافتن بهترین افراد، و استفاده از شبکه های غیررسمی جهت یافتن افراد مستعد، از جمله روشهای کارمندیابی است که همه این موارد به عنوان روشهای سنتی کارمندیابی شناخته می شود. یک روش سنتی کارمندیابی به این شکل است که یک شرکت شغل بلاتصدی خود را از طریق تبلیغات روزنامه یا سایر رسانه ها به اطلاع افراد میرساند. افراد با دیدن این تبلیغات, در صورت نیاز به شغل و دارای شرایط بودن، فرم های استخدامی را تکمیل نموده یا رزومه خود را برای شرکت می فرستند. یک متخصص کارمندیابی با بررسی رزومه ها مناسبترین افراد جهت انجام شغل را به سازمان دعوت و پس از مصاحبه، مناسبترین فرد را انتخاب میکند. تحقیقات نشان داده است که متداول ترین روش سنتی کارمندیابی، استفاده از تبلیغات روزنامه هاست.

به منظور انتخاب یک روش مناسب کارمندیابی، کارفرمایان باید جنبه های مختلفی را در نظر بگیرند. برای مثال هزینه برقراری ارتباط با داوطلبان، مدت زمان گردآوری اطلاعات داوطلبان و فرهنگ سازمانی


تعریف منابع انسانی

به طور کلی سازمانهایی که به جذب اینترنتی روی میآورند انتظار دارند به نتایجی از جمله هزینه کمتر استخدام، فرایند سریعتر استخدام متقاضیان و در نهایت کارکنان توانمندتر دست یابند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که کارمندیابی الکترونیک باید در کنارسایر روشهای کارمندیابی به کار گرفته شود. بورک و کاگیانو اعتقاد دارند کارمندیابی الکترونیک باوجود پیشرفتهای بسیار، هنوز جایگزینی برای روشهای سنتی کارمندیابی نیست؛ اما اگر به درستی به کار گرفته شود میتوانند تأثیر قابل توجهی بر فرآیند کارمندیابی سازمانی بگذارد. پیرس و توتن نیز نظر مشابهی دارند، به اعتقاد آنها اگرچه کارفرمایان به مزایای کارمندیابی الکترونیک آگاهند، اما بسیاری از آنها از روشهای سنتی مانند تبلیغات روزنامه ای یا مراجعه به بنگاههای کاریابی استفاده میکنند. آنها معمولاً به کارمندیابی اینترنتی به عنوان یک ابزار جانبی نگاه می کنند. با این وجود تحقیقاتی که در آمریکا بر روی 511 وب سایت مربوط به شرکتهای بین المللی که جزء سودآورترین شرکتها بوده اند، صورت گرفته نشان می دهد که 71 درصد این شرکتها، از اینترنت برای جستجوی کارکنان جدید استفاده می کنند.

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *