دانلود ترجمه مقاله آسیب چیست؟ مصرف الکل و ماری جوانا ، خطرات درک شده رابطه جنسی حفاظت نشده در میان نوجوانان و بزرگسالان – الزویر ۲۰۱۸

آسیب چیست؟ مصرف الکل و ماری جوانا ، خطرات درک شده رابطه جنسی حفاظت نشده در میان نوجوانان و بزرگسالان

دانلود ترجمه مقاله آسیب چیست؟ مصرف الکل و ماری جوانا ، خطرات درک شده رابطه جنسی حفاظت نشده در میان نوجوانان و بزرگسالان – الزویر ۲۰۱۸:يافته ها: در يك رگرسیون منطقی مرتبه اي، تنها مصرف الكل با داشتن رابطه جنسي نا امن در آخرين مقاربت مرتبط میشد (b = 0.25، p <0.001).دومین رگرسیون لجستیک چند اسمی نشان داد که اثر متقابل مصرف الکل و ماری جوانا به میزان قابل توجهی با سطوح پایینتر درک خطر رابطه جنسی حفاظت نشده مرتبط می شود (خطر متوسط: b = 0.06، 0.04= p، OR = 1.07؛ عدم خطر / خطر کم: b = 0.07، p = 0.03). نتيجه گيري: در حالي كه مصرف دوگانه ماري جوانا و الكل با درک كمتر خطر رابطه جنسی حفاظت نشده مرتبط بود، فقط استفاده از الكل با احتمال بيشتر رابطه جنسی حفاظت نشده مرتبط بود.

عنوان فارسی مقاله:
آسیب چیست؟ مصرف الکل و ماری جوانا ، خطرات درک شده رابطه جنسی حفاظت نشده در میان نوجوانان و بزرگسالان
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

Journal: Addictive Behaviors – Volume 76, January 2018, Pages 281-284
کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Adolescents; Risk perceptions; Sexual risk; Substance use; Unprotected sex
تعداد صفحات ترجمه شده: 12صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Allyson L. Dir, Amanda K. Gilmore, Angela D. Moreland, Tatiana M. Davidson, April L. Borkman, Alyssa A. Rheingold, Carla Kmett Danielson,
موضوع:
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 4 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله مصرف الکل و ماری جوانا

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

لغات کلیدی

1. مقدمه

1.1.مصرف مواد و رفتار جنسی مخاطره آمیز

1.2.ادراک خطر رابطه جنسی محافظت نشده

2.رویکرد

2.1.شرکت کنندگان و روش

جدول 1. متغیرهای آماری نمونه و متغیرهای مطالعه.

2.2.اقدامات

2.2.1رابطه جنسی محافظت نشده

2.2.2ادراکات خطر

2.2.3مصرف مواد

2.3.تجزیه و تحلیل آماری

جدول 2. رگرسیون لجستیک دوتایی با رابطه جنسی محافظت نشده به عنوان متغیر وابسته.

3.نتیجه

3.1.مصرف مواد و رابطه جنسی محافظت نشده در سرتاسر نمونه

3.2.پیش بینی رابطه جنسی محافظت نشده

3.3.پیش بینی ادراکات خطر

4.بحث

جدول 3. رگرسيون لجستيک چنداسمی با خطر درک شده رابطه جنسی محافظت نشده به عنوان متغير وابسته.

5.محدودیت ها

6.نتیجه گیری


ترجمه چکیده

ارتباط بین استفاده از مواد و رفتارهای جنسی پر خطر، به ویژه رابطه جنسی محافظت نشده ، در میان نوجوانان و جوانان، در مقالات به خوبی تعیین شده است؛با این حال، چگونگی الگوهای مختلف و انواع مواد مورد استفاده مرتبط با رابطه جنسی محافظت نشده و خطرات درک شده رابطه جنسی محافظت نشده، کمتر شناخته شده است.در مطالعه حاضر، خطرات درک شده و رابطه جنسی حفاظت نشده در میان نوجوانان و جوانان مورد بررسی قرار گرفت و بررسی شد که آیا مصرف ماری جوانا، مصرف الکل، و مصرف دوگانه ماریجوانا و الکل به طور جدی، با رابطه جنسی حفاظت نشده و خطرات دریافتی رابطه جنسی حفاظت نشده مرتبط میباشد.

روش:نمونه ای از N=144نوجوان و بزرگسالان جوان (Mage = 18.77، SDage = 3.4، range: 12-25)پرسشنامه های خود سنجی را برای مصرف مواد، رابطه جنسی حفاظت نشده و درک خطرات داشتن رابطه جنسی حفاظت نشده در ماه گذشته تکمیل کردند. يافته ها: در يك رگرسیون منطقی مرتبه اي، تنها مصرف الكل با داشتن رابطه جنسي نا امن در آخرين مقاربت مرتبط میشد (b = 0.25، p <0.001).دومین رگرسیون لجستیک چند اسمی نشان داد که اثر متقابل مصرف الکل و ماری جوانا به میزان قابل توجهی با سطوح پایینتر درک خطر رابطه جنسی حفاظت نشده مرتبط می شود (خطر متوسط: b = 0.06، 0.04= p، OR = 1.07؛ عدم خطر / خطر کم: b = 0.07، p = 0.03). نتيجه گيري: در حالي كه مصرف دوگانه ماري جوانا و الكل با درک كمتر خطر رابطه جنسی حفاظت نشده مرتبط بود، فقط استفاده از الكل با احتمال بيشتر رابطه جنسی حفاظت نشده مرتبط بود.


چکیده انگلیسی

– Significant association between dual alcohol/marijuana use and sexual risk perceptions.
– Alcohol use only was related to higher likelihood of unprotected sex.
– Unique relations between substance use pattern and perceived risk of vs. actual unprotected sex.

The link between substance use and risky sexual behavior, particularly unprotected sex, among adolescents and young adults has been well established in the literature; however, less is known regarding how different patterns and types of substance use differentially relate to unprotected sex and perceived risks of unprotected sex. The current study examined perceived risks and unprotected sex among adolescents and young adults, and examined whether marijuana use, alcohol use, and dual marijuana and alcohol use were differentially linked to unprotected sex and perceived risks of unprotected sex.MethodA sample of N = 144 adolescents and young adults (Mage = 18.77, SDage = 3.4, range: 12-25) completed self-report questionnaires regarding past month substance use, unprotected sex, and perceived risks of having unprotected sex.ResultsIn a hierarchical logistic regression, only alcohol use was related to having unprotected sex at last intercourse (b = 0.25, p < 0.001). The second multinomial logistic regression showed that the interaction of alcohol and marijuana use was significantly related to lower levels of perceived risk of unprotected sex (moderate risk: b = 0.06, p = 0.04, OR = 1.07; no/slight risk: b = 0.07, p = 0.03).ConclusionWhile dual marijuana and alcohol use was related to lower perceived risk of unprotected sex, only alcohol use only was associated with a higher likelihood of unprotected sex.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله مصرف الکل و ماری جوانا

 

  1. مقدمه

نوجوانی و بزرگسالی نو رس، دوره ای است که افراد معمولا شروع به استفاده از مواد و رفتار مخاطره آمیز جنسی می کنند (مثلا رابطه جنسی حفاظت نشده، رابطه جنسی با افراد مختلف).تقریبا 50 درصد از نوجوانان / بزرگسالان نو رس هر نوع مواد مصرفی را در طول عمر، با الکل و ماری جوانا به عنوان رایج ترین مواد گزارش شده، استفاده میکنند(SAMHSA، 2013، 2014)؛حدود 32٪ جوانان (13 تا 25 ساله) مصرف ماری جوانا را در طول عمر خود بیان میکنند و 63٪ اظهار میدارند که همیشه الکل مصرف می کنند(Kann، McManus، Harris، et al.، 2016).با توجه به رفتارهای پرخطر جنسی (RSB)،43٪از دانش آموزان دبیرستانی، عدم استفاده از کاندوم در آخرین مقاربت را بیان کردند و تنها 26٪ از دانش جویان کالج، استفاده مداوم از کاندوم را اظهار داشتند(CDC، 2015).رابطه جنسی محافظت نشده، خطر ابتلا به عفونت های انتقالی از راه جنسی(STIها)و بارداری ناخواسته را افزایش می دهد، و جوانان 12 تا 25 ساله، هر سال، نیمی از موارد جدید تشخیص HIV و STI را تشکیل میدهند(CDC، 2015b، c).علاوه بر این، افرادی که مشغول استفاده از الکل و ماری جوانا هستند بیشتر احتمال دارد که دچار رابطه جنسی محافظت نشده شوند (برین، اسمیه و مگنن، 2012؛ اسکات شلتون و همکاران، 2016)، به طور بالقوه به دلیل هنجارهای اجتماعی منحصر به فرد (از جمله خطرات درک شده)،با گروه های استفاده کننده مواد، مرتبط میشوند(Sussman، Pokhrel، Ashmore، & Brown، 2007). مطالعه حاضر، ارتباط بین الگوهای مصرف مواد (ماری جوانا در برابر الکل در برابر استفاده از الکل و ماری جوانا)، رابطه جنسی حفاظت نشده و خطرات درک شده رابطه جنسی محافظت نشده، در میان نوجوانان و جوانان را مورد بررسی قرار داد تا شکاف موجود در مقالات را در مورد الگوهای استفاده از مواد با اعطای خطر بالاتر RSB پر کند. در مطالعه حاضر، رابطه جنسی حفاظت نشده، به طور خاص به داشتن رابطه جنسی بدون کاندوم اشاره دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *