دانلود ترجمه مقاله تأثیر والپروات (valproate) بر عملکرد تکلم در کودکان مبتلا به صرع – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله تأثیر والپروات (valproate) بر عملکرد تکلم در کودکان مبتلا به صرع – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله تأثیر والپروات (valproate) بر عملکرد تکلم در کودکان مبتلا به صرع – الزویر ۲۰۱۸: بیماران تیمارشده با VPA نیز پیشرفت اندکی در میانگین طول ادای (بیان) کلمات (MLU-w) در هنگام پاسخ داشتند اما از نظر آماری، معنی دار نبود (“تعیین علت”: از 0/2±4/5 به 6/1±7/5؛ “استنتاج”: از 2/2±8/5 به 8/1±0/6؛ “پیش بینی”: از 5/2±9/5 به 1/2±9/5؛ کل: از 1/2±7/5 به 7/1±9/5). تجویز VPA منجر به بهبود جزیی (اما از نظر آماری معنی دار نیست) در عملکرد پذیرش زبان شد (از 1/41±7/144 به 7/39±2/148). بالاخره، تغییرات معنی داری در درصد عملکرد تلفظ، پس از تیمار با VPA وجود نداشت. بنابراین، داده های ما پیشنهاد می کند که VPA اثر منفی بر عملکرد زبان نداشته و بلکه منجر به بهبود جزیی در توانایی حل مسئله شده است.

عنوان فارسی مقاله:
تأثیر والپروات (valproate) بر عملکرد تکلم در کودکان مبتلا به صرع
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

Journal: Epilepsy & Behavior – Volume 78, January 2018, Pages 68-72
کلمات کلیدی فارسی:
بیماری صرع، والپروات، تابع زبان تابعی
کلمات کلیدی انگلیسی:
Epilepsy
Valproate
Language function test
تعداد صفحات ترجمه شده: 14 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Jin Woong Doo, Soon Chul Kim, Sun Jun Kim,
موضوع:
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 5 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله صرع

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2-مواد و روش ها

1-2-بیماران

2-2-روش ها

3-2- تست های زبان

1-3-2- آزمون توانایی حل مسئله ی زبان (TOPS) و میانگین مدت زمان به زبان آوردن کلمات (سخت گفتن) (MLU-w)

2-3-2- تست درک و بیان لغات (Receptive and Expressive vocabulary test) (REVT)

3-3-2- تست تلفظ و فونولوژی (صداشناسی) (phonology) اوریمال (urimal)، اوریمال به معنی زبان کره ای است (U-TAP)

4-2- تجزیه و تحلیل آماری

3- نتایج

1-3- خصوصیات بیمار

2-3-آزمون TOPS

3-3- MLU-w در TOPS

4-3- REVT

5-3- U-TAP

4- بحث

شکل 1) تست حل مسئله ی زبان

جدول 1) مثال هایی از تست حل مسئله ی زبان و میانگین طول ادای کلمات گروه های هدف.

شکل 2A) تست پذیرش واژگان، B) تست بیان واژگان

جدول 2) میانگین سنی و دوز حداکثر VPA بر اساس متغیرهای بالینی صرع

جدول 3) تغییرات در نمرات تست توانایی حل مسئله ی زبان بعد از تیمار با VPA


ترجمه چکیده: 

هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی تأثیر والپروات (VPA) بر عملکرد زبان در کودکان مبتلا به صرع تازه تشخیص داده شده بود. ما پرونده ی پزشکی 53 بیمار مبتلا به صرع که به تازگی تشخیص داده شده و تحت درمان (مونوتراپی) با VPA قرار گرفتند را مورد بررسی قرار دادیم (n=53، 22 بیمار مرد و 31 بیمار زن). افراد مورد مطالعه، حداقل دوبار، قبل و بعد از تجویز VPA، تحت آزمون های استاندارد زبان قرار گرفتند.
تست های استاندارد زبان، شامل تست توانایی حل مسئله ی زبان (The Test of Language Problem Solving Abilities)، نسخه ی کره ای تست عملکرد بیان/دریافت زبان (Korean version of The Expressive/Receptive Language Function Test) و تست اوریمال تلفظ و صداشناسی (Urimal Test of Articulation and Phonology) بود. از آنجایی که همه ی افراد آنالیزشده به زبان کره ای (به عنوان زبان اول) صحبت می کردند، ما از تست های زبان کره ای به منظور کاهش خطا در داده ها استفاده کردیم.

در 53 بیمار کودک مبتلا به صرع، همه ی پارامترهای زبان در تست توانایی های حل مسئله ی زبان، پس از شروع درمان با VPA، به صورت جزیی بهبود یافت (میانگین سنی: 2/3±6/11 سال) اما در این بین، تنها بخش “پیش بینی” از نظر آماری معنی دار بود (بخش “تعیین علت”: از 1/5±9/14 به 3/4±5/15؛ بخش “تولید استنتاج”: از 8/5±1/16 به 6/5±9/16؛ بخش “پیش بینی”: از 9/4±1/11 به 2/4±9/11؛ نمره ی کل TOPS: از 4/14±0/42 به 5/12±2/44). بیماران تیمارشده با VPA نیز پیشرفت اندکی در میانگین طول ادای (بیان) کلمات (MLU-w) در هنگام پاسخ داشتند اما از نظر آماری، معنی دار نبود (“تعیین علت”: از 0/2±4/5 به 6/1±7/5؛ “استنتاج”: از 2/2±8/5 به 8/1±0/6؛ “پیش بینی”: از 5/2±9/5 به 1/2±9/5؛ کل: از 1/2±7/5 به 7/1±9/5). تجویز VPA منجر به بهبود جزیی (اما از نظر آماری معنی دار نیست) در عملکرد پذیرش زبان شد (از 1/41±7/144 به 7/39±2/148). بالاخره، تغییرات معنی داری در درصد عملکرد تلفظ، پس از تیمار با VPA وجود نداشت. بنابراین، داده های ما پیشنهاد می کند که VPA اثر منفی بر عملکرد زبان نداشته و بلکه منجر به بهبود جزیی در توانایی حل مسئله شده است.


چکیده انگلیسی

The aim of the current study was to assess the influences of valproate (VPA) on the language functions in newly diagnosed pediatric patients with epilepsy. We reviewed medical records of 53 newly diagnosed patients with epilepsy, who were being treated with VPA monotherapy (n = 53; 22 male patients and 31 female patients). The subjects underwent standardized language tests, at least twice, before and after the initiation of VPA.
The standardized language tests used were The Test of Language Problem Solving Abilities, a Korean version of The Expressive/Receptive Language Function Test, and the Urimal Test of Articulation and Phonology. Since all the patients analyzed spoke Korean as their first language, we used Korean language tests to reduce the bias within the data.
All the language parameters of the Test of Language Problem Solving Abilities slightly improved after the initiation of VPA in the 53 pediatric patients with epilepsy (mean age: 11.6 ± 3.2 years), but only “prediction” was statistically significant (determining cause, 14.9 ± 5.1 to 15.5 ± 4.3; making inference, 16.1 ± 5.8 to 16.9 ± 5.6; prediction, 11.1 ± 4.9 to 11.9 ± 4.2; total score of TOPS, 42.0 ± 14.4 to 44.2 ± 12.5).

The patients treated with VPA also exhibited a small extension in mean length of utterance in words (MLU-w) when responding, but this was not statistically significant (determining cause, 5.4 ± 2.0 to 5.7 ± 1.6; making inference, 5.8 ± 2.2 to 6.0 ± 1.8; prediction, 5.9 ± 2.5 to 5.9 ± 2.1; total, 5.7 ± 2.1 to 5.9 ± 1.7). The administration of VPA led to a slight, but not statistically significant, improvement in the receptive language function (range: 144.7 ± 41.1 to 148.2 ± 39.7). Finally, there were no statistically significant changes in the percentage of articulation performance after taking VPA. Therefore, our data suggested that VPA did not have negative impact on the language function, but rather slightly improved problem-solving abilities.


 نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله صرع

1- مقدمه

بیماران مبتلا به صرع، که یک بیماری شناخته­شده است، ممکن است دارای اختلالات شناختی، از جمله نقص در عملکرد تکلم باشند. اختلال تکلم در بیماران مبتلا به صرع، با نوع صرع، سن شروع، طول مدت صرع، فراوانی تشنج و داروهای ضد صرع (antiepileptic drugs) (AEDs) مرتبط است (3-1).

اگرچه AED ها درمان انتخابی برای صرع هستند، برخی از آنها به خوبی در تشدید عملکرد تکلم شناخته شده­اند (8-4). اثرات گوناگون این داروها بر عملکرد شناختی، به تعداد داروها، نوع، دز مصرفی و طول مدت مصرف بستگی دارد (12-9). یکی از دلایل توقف استفاده­ی مکرر از این نوع داروها (AEDها)، اثرات زبان­شناختی شدیدی است که از خود بر جای می­گذارند (14-13). بنابراین، پزشکان هنگام تجویز AEDها، باید با دقت و مراقبت، روند توانایی شناختی و پیشرفت تکلم، به ویژه در گروه سنی اطفال را زیر نظر داشته باشند.

در دهه­های اخیر، AEDهای جدید با عوارض کمتر عصبی-روانی، گوارشی، پوستی، خونی و غیره، توسعه پیدا کرده­اند (15). با این حال، با توجه به اثربخشی و هزینه­ی آنها، هنوز AEDهای کلاسیک برای درمان صرع استفاده می­شوند.

والپروات (valproate) (VPA)، یکی از AEDهای کلاسیک است که به طور گسترده در درمان صرع­های عمومی (generalized) و کانونی (focal) به کار می­رود. این دارو، سطح گاما-آمینوبوتیریک­اسید (gamma-aminobutyric acid) (GABA) (انتقال­دهنده­ی عصبی مهارکننده) را در مغز افزایش داده و فعالیت گابا را در گیرنده­ی پس­سیناپسی (postsynaptic receptor) بهبود می­­بخشد (17-16). چندین نویسنده گزارش دادند که VPA با عوارض مختلفی مانند تهوع، سردرد، خون­ریزی طولانی­مدت، ترومبوسیتوپنی (thrombocytopenia)، ترمور (tremor)، آلوپسی (alopecia)، آستنیا (asthenia)، عفونت، خواب­آلودگی و سمیت کبدی همراه است (21-18). با این حال، VPA در مقایسه با ساير AEDها از قبیل فنوباربيتال (phenobarbital) (PB)، فنيتوئين (phenytoin) و کاربامازپين (carbamazepine)، تأثير منفی بر عملکرد شناختی، از جمله عملکرد زبان، دارد. Donati و همکاران (22) گزارش کردند که VPA، کاربامازپین و اگزکاربازپین مونوتراپی (oxcarbazepine monotherapy) که به کودکان و نوجوانانی که با تشنج کانونی تشخیص داده شده­اند، تجویز می­شود

دانلود ترجمه مقاله صرع

دانلود ترجمه مقاله صرع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *