پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده پرادو(2006)

پرسشنامه عدم اطمینان محیطی درک شده : عدم اطمینان محیطی ادراک شده به میزانی اشاره دارد که تصمیم گیرندگان یک سازمان در مورد محیط تجاری آینده که سازمان در آن فعالیت می کند، نامطمئن هستند. این شامل ابهام و پیچیدگی عواملی مانند شرایط بازار، پیشرفت های تکنولوژیکی، تغییرات نظارتی، پویایی رقابتی و سایر تأثیرات خارجی است که می تواند بر عملیات و عملکرد سازمان تأثیر بگذارد.

‏در اینجا مولفه ها و ابعاد کلیدی عدم قطعیت محیطی درک شده آمده است:

‏1. ** آشفتگی بازار **: این بعد منعکس کننده تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی در ترجیحات مشتری، الگوهای تقاضا و پویایی بازار است که می تواند عدم اطمینان در مورد فروش و جریان های درآمدی آینده ایجاد کند.

‏2. **ناپیوستگی های تکنولوژیکی**: سرعت پیشرفت های تکنولوژیکی و نوآوری های مخرب می تواند منجر به عدم اطمینان در مورد مرتبط بودن محصولات یا فرآیندهای فعلی و همچنین ظهور فرصت ها یا تهدیدهای جدید شود.

‏3. **بی ثباتی رقابتی**: عدم قطعیت از تغییر نیروهای رقابتی، ورود رقبای جدید، تغییرات در ساختار صنعت و استراتژی های موقعیت یابی رقبا در بازار در حال تحول ناشی می شود.

‏4. **تغییرات مقرراتی و سیاسی**: نوسانات در سیاست های دولت، مقررات، موافقت نامه های تجاری و تحولات ژئوپلیتیکی می تواند باعث ایجاد عدم اطمینان در مورد الزامات انطباق، دسترسی به بازار و شرایط عملیاتی شود.

‏5. **نوسانات اقتصادی**: عدم قطعیت ناشی از نوسانات شاخص های کلان اقتصادی، مانند نرخ بهره، تورم، نرخ ارز و ثبات کلی اقتصادی، که می تواند بر رفتار مصرف کننده و تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر بگذارد.

‏6. **عوامل محیطی و اجتماعی**: عدم قطعیت مربوط به نگرانی های پایداری، اثرات تغییرات آب و هوا، روندهای اجتماعی، و انتظارات ذینفعان که ممکن است بر شیوه های تجاری و شهرت تأثیر بگذارد.

‏7. **جهانی شدن و ریسک های ژئوپلیتیک **: عدم اطمینان ناشی از پویایی تجارت بین المللی، تنش های ژئوپلیتیکی، اختلالات زنجیره تامین و شرایط بازار جهانی که بر عملیات فرامرزی تأثیر می گذارد.

‏8. **ابهام اطلاعات **: در دسترس بودن و قابل اعتماد بودن اطلاعات در مورد محیط خارجی می تواند به عدم قطعیت کمک کند، به خصوص زمانی که منابع داده متناقض یا ناقص وجود داشته باشد.

‏9. **رفتار و ترجیحات مشتری**: تغییر در نیازها، ترجیحات و رفتار خرید مشتری می تواند باعث ایجاد عدم اطمینان در مورد تقاضای محصول و استراتژی های موقعیت یابی در بازار شود.

‏10. **آسیب پذیری های زنجیره تامین **: عدم قطعیت مربوط به اختلالات در زنجیره تامین، از جمله در دسترس بودن مواد خام، چالش های لجستیک و قابلیت اطمینان تامین کننده.

‏درک و مدیریت عدم قطعیت محیطی درک شده برای سازمان‌ها برای انطباق مؤثر، اتخاذ تصمیمات استراتژیک آگاهانه، پیش‌بینی ریسک‌های بالقوه، و سرمایه‌گذاری بر فرصت‌های نوظهور ضروری است. این شامل نظارت فعال بر عوامل خارجی، برنامه ریزی سناریو، انعطاف پذیری در ساختارها و فرآیندهای سازمانی، و همچنین پرورش فرهنگ نوآوری و چابکی برای رشد در محیط های تجاری پویا و نامطمئن است.

 

 

پرسشنامه  استاندراد عدم اطمینان محیطی درک شده پرادو(2006)

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر : تعریف عملیاتی:  مولفه:5 سوالات:28 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:  روایی  پرسشنامه:   پایایی پرسشنامه: منبع:  فرمت:word تعداد صفحات:5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *