دانلود ترجمه مقاله مدل پیش بینی و ارزیابی برنامه ریزی فضایی مخاطرات آب و هواشناسی : مطالعه موردی شهر سیمرنگ ، اندونزی – الزویر ۲۰۱۸

24,000 تومان

حداقل در سه دهه گذشته، گرمایش جهانی مسئله مهمی بوده است. ذوب یخ ها در قطب شمال به میزان قابل توجهی حجم آب دریا را افزایش داده و موجب بالا رفتن سطح دریا (SLR ) در پایان قرن بیستم شده است. در نتیجه، در آینده، وضعیت آب وهوایی در بسیاری از شهرهای ساحلی میتواند بحرانی شود. شهرهای ساحلی به علت تغییراتی که در محیط دریا و زمین رخ میدهد، با توجه به تاثیرات آب وهوایی، متحمل فشارهای بیشتری میشوند. با گذشت زمان، زمین های ساحلی به شدت توسط افزایش سطح آب دریا، بتحت تاثیر طوفان ها و موج های انفجاری و موجهای مرتفع و همچنین تغییرات درونی مانند تغییر در بستر رودخانه قرار می گیرند.