دانلود ترجمه مقاله ارزیابی دسترسی در سیستم های توزیع زیردریایی در سطح معماری – الزویر ۲۰۱۸

26,000 تومان

خسارت تاسیسات زیردریایی با ارزش به علت خرابی تجهیزات و زمان مورد نیاز برای بازیابی، تعمیر و جایگزینی آنها می تواند تاثیر قابل توجهی بر درآمد داشته باشد. این مسئله برای تاسیسات زیردریایی عمیق افزوده شده که تمام وظایف باید از راه دور از یک کشتی سطحی کنترل شود. ارزیابی قابلیت اطمینان ، به ویژه در مرحله انتخاب مفهوم، می تواند سیستم های کلیدی، پیکربندی، تجهیزات و اجزای سازنده را شناسایی کند که…