دانلود ترجمه مقاله پیشرفت در روان درمانی متمرکز بر انتقال مشتق شده از مطالعه اختلال شخصیت مرزی – الزویر ۲۰۱۸

13,000 تومان

با این هدف ویژه ابداع شد که بیمارانی که، مطابق توضیحات آمده در DSM-III و جایگزین‌هایش، BPD در آنها تشخیص داده شده است درمان شوند. با این حال، با توجه به سوءکارکردهای خود و میان فردی که بین دسته‌های اختلال شخصیتی تعمیم می‌یابد (۴۴)، در حال حاضر استراتژی‌ها و تکنیک‌های TFP را برای تمامی انواع آسیب‌های شخصیتی بکار می‌بندیم. روشن شد که تعداد قابل توجهی از بیماران مبتلا به BPD آسیب شخصیت خودشیفته نیز دارند (۴۵) و این پیچیدگی به تغییراتی در درمان نیاز دارد (۴۶*). گذشته از این، فاکتور عمومی گسترده آسیب شخصیت (۴۵) مطابق تجربه بالینی‌مان سبب شد استراتژی‌های درمان روابط ابژه را در سطوح ساختار شخصیتی بالا، متوسط و پائین (۴۷) که از طریق روش STIPO-R مشخص شدند جز به جز بیان کنیم.