دانلود ترجمه مقاله ارزیابی رضایت شغلی دانشکده پرستاری سطح کاردانی- الزویر ۲۰۱۸

13,000 تومان

اطلاعات جمع آوری شده در مورد رضایت شغلی و اساتید ADN با یافته‌های مشابه مطالعاتی که فارغ التحصیلان و لیسانسیه های دانشکده پرستاری را مورد بررسی قرار دادند مطابقت دارد (Derby-Davis، ۲۰۱۴؛ Evans، ۲۰۱۳؛ Roughton، ۲۰۱۳). کمبود اساتید دانشکده پرستاری نشانه کمبودهای پرستاری در سراسر جهان است. این یافته‌ها اطلاعات مهمی را برای مدیران برنامه فراهم می‌آورند تا بتوانند برای ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه که به حفظ اساتید پرستاری کنونی کمک می‌کند …