دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل تاثیر شاخص قیمت مصرف کننده بر تورم توسط رگرسیون خطی چندگانه – الزویر ۲۰۱۸

8,000 تومان

اگرچه تحقیقات زیادی در مورد پدیده تورم وجود دارد اما هنوز هم شکاف های ناپیدایی در مورد عوامل تجزیه و تحلیل وجود دارد که بر تورم تاثیر دارند. در این مقاله، تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه برای تعیین اینکه شاخص قیمت مصرف کننده، تراکم پولی، نرخ تخفیف و نرخ ارز چگونه بر تورم تاثیر می گذارند، اعمال شده است