دانلود ترجمه مقاله تجزيه و تحليل رمزنگاری و زيرساخت کليد عمومی (PKI) – الزویر 2018

8,000 تومان

سيستم های متقارن از يک کليد مشترک استفاده می کنند. PKI مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار، سياست ها و تکنسين ها برای مديريت محيط با استفاده از گواهی های ديجيتال عمومی است. محقق در رابطه با امنيت، PKI و راه حل ها در فناوری ابری صحبت می کند.