دانلود ترجمه مقاله تقسیم بندی شبکه ۵G برای شبکه های وسایل نقلیه چندمنظوره – الزویر ۲۰۲۰

20,000 تومان

این مقاله سناریو انتخاب تقسیم بندی شبکه را با استفاده از ساختار vNSSF و OAI تحت پلتفورم M-CORD را توضیح می دهد. این مقاله قابلیت برنامه پذیری را برای صفحه کنترل و داده معرفی می کند. همچنین توسعه vNSSF سفارشی را به عنوان یک VNF توضیح می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده، نشان داده می شود که مکانیزم پیشنهادی تقسیم شبکه منابع منطقی متفاوتی را به کاربران مختلف بر بستر یک شبکه فیزیکی ارائه می کند. هدف ما در آینده توسعه ساختار پیشنهادی با معرفی شبکه مبتنی بر هدف (IBM) به معماری نسل پنجم است که منجر به پیکربندی خودکار تقسیم بندی ها با استفاده از اهداف فراهم شده به عنوان قرارداد می شود. علاوه بر این، کار تجربی آتی برای دستیابی به نرخ داده های زیاد اجرا می شود.