دانلود ترجمه مقاله بررسی تاثیر غیرمستقیم مورد مزاحمت جنسی اوبر(تاکسی اینترنتی) بر روی نام تجاری اش : آیا مهم است؟ – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

به دنبال یک سر و صدا از اتهامات جدی در مورد فرهنگ سازمانی که باعث آزار و اذیت جنسی و تبعیض آمیز شد ، اوبر تعدادی از مدیران اجرایی را از دست داد و در ماه ژوئن 2017 هیئت مدیره ابر، مدیر عامل شرکت را به استعفا فشار آورد، به دلیل ناتوانی خود در مورد تعدادی از اتهامات جدی، که همه آنها از یک محیط کار “سمی” منجر شده است (راجرز، 2015). تراویس کالانیک ، اوبر را در مورد فرار از قوانین نظارتی پیدا کرد و تا به امروز، این شرکت موفق به حفظ مناسب رفاه کارکنان و مشتریان خود نشده است (Das Acevedo، 2015).