دانلود ترجمه مقاله رضایت ارتباطات و رضایت شغلی پرستاران بخش مراقبت های ویژه  – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

به صورت ایده آل، رضایت ارتباطات باید به صورت دوره ای تحت نظارت قرار داشته باشد تا تغییرات ایجاد شده را درک کنیم و بتوانیم عوامل اصلی موثر بر روی رضایت ارتباطات را شناسایی کنیم ( Grieshaber et al., 1995). اطلاعات صحیح، شفاف و پایدار باید همیشه در اختیار کارمندان قرار بگیرد. این موضوع به صورت خاص مرتبط با موارد موثر بر روی کارمندان بسیار اهمیت دارد و در صورتی که این شرایط فراهم نشود، ممکن است شایعات افزایش پیدا کند