دانلود مقاله ترجمه شده بسط یک بدافزار K آرایه ای با تکنولوژی زنجیره بلوکی – ۲۰۱۸ IEEE

16,000 تومان

مطابق با ویرایشگرهای راهکارهای ضد ویروسی، آن ها توانایی شناسایی ۹۹٫۹۹۹۹ درصد از بد افزارهای شناخته شده و ناشناخته را دارند. با این حال، F. Cohen در سال ۱۹۹۶ اثبات کرد که شناسایی ویروس ها یک مساله غیرقابل تصمیم گیری است [۱۷]. امروزه بسیاری از استراتژی های دفاعی به منظور کاهش سطح خطر پذیرفته شده اجرا می شوند. اساسا تحلیل ترافیک شبکه برای ایجاد یک معیار پایه برای جریان های معمولی شبکه و نمایان کردن های ناهنجاری ها مورد استفاده قرار می گیرد.