دانلود مقاله ترجمه شده تراکنش بانکی موبایل با تایید هویت اثر انگشتی – ۲۰۱۸ IEEE

14,000 تومان

صنعت بانکداری موبایلی در فناوری امروزی با چندین چالش و مسئله ای روبروست. اولین و شاید مهم ترین آن نگرانی امنیتی می باشد. مطمئنا مشتریان نگران ارائه اطلاعات حساب بانکی به صورت آنلاین یا پرداخت فاکتور از طریق اینترنت هستند. چالش دیگری که با صنعت بانکداری موبایلی و به صورت کلی تجارت الکترونیکی روبروست، کیفیت رسانش خدمات می باشدکه شامل سرعت رسانش به عبارت دیگر، مدت زمان کوتاه سفارش و تحویل قابل اطمینان بوده که به معنی رسانش به موقع خدمات و محصولات می باشد.