دانلود مقاله ترجمه شده طراحی انتقال ایمن انرژی موثر برای اینترنت اشیا با رله غیر قابل اطمینان – ۲۰۱۸ IEEE

17,000 تومان

در این مقاله، امنیت لایه فیزیکی و تکنیک‌های تنوع چندکاربره در شبکه اینترنت اشیاء با کمک رله غیرقابل اطمینان مورد بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن رله و لینک‌های مستقیم، ما برای مقابله با پیچیدگی اجرا زمان‌بندی کاربر در ارتباطات اینترنت اشیاء، سه طرح زمان‌بندی مختلف تحت عنوان طرح OS، طرح TS و طرح RS طراحی کردیم. SOP، ST و SEE برای مشخص کردم امنیت و کارایی انرژی سیستم موردنظر به دست آمد. نتایج عددی ما نشان داد که بهتر است که گره‌های بیشتری در خوشه منبع بگذاریم تا امنیت و کارایی انرژی برای طرح OS بهبود یابد. به علاوه ارتباط خوب بین پیچیدگی اجرا و عملکرد محرمانگی با طرح TS ارائه می‌گردد.