دانلود ترجمه مقاله توسعه یک سیستم برنامه ریزی کاربری زمین یکپارچه روی تالاب‌های احیا شده دشت‌های مجارستان با استفاده از ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم – الزویر ۲۰۱۸

20,000 تومان

با افزایش تعداد بشر، فشارهای فزاینده‌ای بر مناطق طبیعی که قابل‌تبدیل به کاربردهای سازنده هستند وجود دارد (Gliessman, 2015). رویکردهای تولید محور در نظر می‌گیرند که تبدیل مقیاس بالای زیستگاه‌های طبیعی مزایای بسیار زیادی دارد یا حداقل غیرقابل‌اجتناب هستند و در کل برای مردم مفید هستند. این درک منجر به تبدیل زیستگاه مقیاس بزرگی شده است که در طی قرن 20 ام با مکانیزه شدن مقیاس بالای خود، سرعت کسب کرده است.