دانلود ترجمه مقاله توسعه انرژی های تجدید پذیر در استرالیا و چین: مقایسه سیاست ها و وضعیت – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

افزایش تقاضای انرژی، امنیت تامین انرژی و کاهش گسیل ها، چالش های اساسی جهان هستند [1]. مصرف انرژی که 60 درصد کل گسیل گازهای گلخانه ای جهان را تشکیل می دهد به طور عمده در تغییرات اقلیمی دخالت می کند [2]. بهترین راه برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره زمین و در عین حال براورده کردن مصرف انرژی در جهان، بدون آسیب رساندن به اقتصاد جهانی، یک مشکل فوری برای هر کشوری است. کاهش شدت کربن انرژی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در آینده مهم است