دانلود ترجمه مقاله یک طرح مسدود کننده برای تقویت امنیت رله فاصله ای تحت شرایط فشار سیستم – الزویر ۲۰۱۸

24,000 تومان

طرح های محافظت فاصله ای (از راه دور) به طور مرسوم به گونه ای طراحی شده اند تا پشتیبانی از راه دور را برای تمام خطوط انتقال (TL ها) متصل به پایانه ی دور به منظور تقویت قابلیت اطمینان سیستم محافظت شبکه برق فراهم سازند. به این منظور، پوشش دادن طولانی ترین خط بعدی در ایستگاه فرعی بعدی توسط رله های فاصله ای مطلوب می باشد.