دانلود ترجمه مقاله تسهیل توسعه قابلیت های بازاریابی پویا برای شرکت های داخلی و خارجی در یک اقتصاد نوظهور– الزویر 2018

24,000 تومان

دو دهه گذشته شاهد شکست تعداد زیادی از نوآوری‌ها و شرکت‌های موفق بوده است، مثل کوداک و نوکیا . شکست این شرکت‌ها نه به خاطر توقف آنها در معرفی محصولات جدید، بلکه به خاطر عدم تطابق محصولات جدید آنها با خواسته‌های متغیر مشتریان و نتیجه آن بازگشت سرمایه کم و مزیت‌های رقابتی ضعیف بود. به صورت عملی، این شکست‌ها اهمیت قابلیت‌های پویا را روشن می‌سازند که توانایی یکپارچه‌سازی ، ساخت و تنظیم مجدد توانایی‌های داخلی و خارجی برای مطابقت با تغییرات سریع محیطی است. در بین بعدهای عملکردی قابلیت‌های پویا، قابلیت‌های بازاریابی پویا مهم هستند