دانلود ترجمه مقاله کارآفرینی، اقتصاد نهادی و رشد اقتصادی – اسپرینگر ۲۰۱۸

20,000 تومان

این بینش نظری اصلی که کارآفرینی باید دارای تاثیر مثبتی روی رشد باشد از اسکامپیتر (۱۹۳۴) است. او استدلال کرد که کارآفرینی نشان دهنده معرفی ترکیبات جدید فاکتورها در اقتصاد است و نقش کارآفرینی، شیفت تابع تولید در جهت بالا است. بنابراین، برای اسکامپیتر، نوآوری، قلب رشد و توسعه است. نقش کلیدی کارایی در رشد نیز توسط لینشتاین (۱۹۶۸) مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال، اکثز محققان نظریه رشد، نقش کارآفرینی را در نظر نمی‌گیرند بلکه روی سرمایه انسانی و نظریه رشد درونزاد، تحقیق و توسعه و نوآوری تمرکز دارند. ما از مثال رشد در ایالات متحده آمریکا و شوروی استفاده کردیم تا نشان دهیم که هر دوی آن‌ها دارای توسعه تکنولوژیکی از طریق تحقیق و توسعه هستند و تفاوت حیاتی برای عملکرد رشد طولانی مدت آن‌ها شاید در کیفیت سازمان‌ها و پیامدهای برای کارآفرینی بود. این امر موجب می‌شود که ملاحظه ترکیب کارآفرینی و سازمان‌ها در توضیح فرایند رشد را پیشنهاد دهیم.