دانلود ترجمه مقاله ارزیابی درد سینه در واحد اورژانس – الزویر ۲۰۱۸

8,000 تومان

اشتباه در تقسیم بندی درست این بیماران اثرات متعددی دارد، چون بیمارانی با انفارکتوس میوکاردی حاد ممکن است به اشتباه از بخش اورژانس مرخص شوند، درحالیکه در مقایسه با افراد بستری شده دیگر خطر دوبرابری دارند. به عبارت دیگر، بررسی طولانی مدت بیمارانی که با درد سینه در بخش اورژانس هستند هزینه بر بوده و باعث شلوغی بخش اورژانس میشود و نیازی به پذیرش هزینه بر با هزینه های مراقبت اضافی نیست. چنین هدف اساسی در ارزیابی ناراحتی سینه در بخش اورژانس اقدامی فوری بوده، ولی تشخیص دقیق و تعیین میزان خطر مهم است.