دانلود ترجمه مقاله از دیجیتال‌سازی تا دوران شتاب: در فناوری اطلاعات و گردشگری – الزویر ۲۰۱۸

8,000 تومان

فن آوری اطلاعات همچنان جامعه ما را حرکت می دهد. اگر چه بسیاری از مفسران قدرت تحول تکنولوژی را به شیوه های مختلف مشخص کرده اند، شاید سلیس ترین توسط نیکلاس نگروپونته و توماس فریدمن ارائه شده است. ناگورپونته در کتاب خود “با عنوان دیجیتالی بودن” استدلال قانع کننده ای در مورد تفاوت های بین اتم ها مطرح کرده است، که مواد معدنی را تشکیل می دهند و بیت ها، که اطلاعات دیجیتال را تشکیل می دهند.