دانلود ترجمه مقاله بکارگیری کلان داده ها در سیستم های اطلاعاتی مدیریت ارتباط با مشتری – الزویر ۲۰۱۸

21,000 تومان

دانلود ترجمه مقاله بکارگیری کلان داده ها در سیستم های اطلاعاتی مدیریت ارتباط با مشتری – الزویر ۲۰۱۸:ما به این نتیجه رسیدیم که پروفایل تکرارکننده ها در این زنجیره با مجردی, مرد بودن, و سفر بدون فرزند در سه ملیت بررسی شده, مطابقت داشت, با این حال, تفاوت هایی بین ملیت ها ازنظر طول مدت اقامت ( بریتانیایی ها و آلمانی ها بیشتر از اسپانیایی ها) و سن ( بریتانیا و المان مسن تر, و اسپانیا جوان تر) وجود داشت.