دانلود مقاله ترجمه شده معرفی بخش اینترنت اشیا – IEEE 2018

13,000 تومان

اینترنت اشیاء برای میزگردهای سلامت و درمان مثال زیر یک نوع مقاله ای است که می خواهیم آن را ارائه دهیم. گزارشی از یک میزگرد دو ساعته در مورد اینترنت اشیاء در سلامت و درمان است، که در مراکز انستیتوی ملی استانداردها و فناوری های (NIST) گیترزبورگ مریلند در تاریخ ۳۰ آگوست ۲۰۱۷ میلادی برگزار شد. این میزگرد بخشی از یک کارگاه یک روزه در مورد حسگرهای اینترنت اشیاء بود که این حسگرها توسط NIST و انجمن حسگرهای IEEE میزبانی شده بودند. Phil Laplante مدیر این میزگرد بود، و شرکت‌کنندگان شامل Ben Amaba به عنوان سردبیر و سایر کارشناسان با تجربه ی ساخت و یا حمایت برنامه های پیاده سازی شده ی سلامت و درمان اینترنت اشیاء بودند. سایر اعضای میز گرد عبارت بودند از : – Seth Carmody، مدیر برنامه ی امنیت سایبری مرکز دستگاه ها و سلامت رادیولوژی (CRDH) که به عنوان همکار مشترک گروه کاری امنیت سایبری CRDH فعالیت می‌کند. – Venky Karuppanan، مدیرعامل تیزِل، یک شرکت پیشرو در بستر اینترنت اشیاء.