دانلود ترجمه مقاله مدیریت موجودی در زنجیره تأمین – الزویر ۲۰۱۸

12,000 تومان

حوزه مدیریت موجودی در خصوص خطوط ریز بین زمان مقرر پر کردن، حمل هزینه‌های موجودی، مدیریت دارایی، پیش‌بینی موجودی، ارزیابی موجودی، قابلیت دید موجودی، پیش‌بینی قیمت آتی موجودی، موجودی فیزیکی، فضای فیزیکی موجود، مدیریت کیفیت، پر کردن مجدد، بازگشتی ها و کالاهای معیوب و پیش‌بینی تقاضا است. توازن این الزامات رقابتی منجر به سطوح بهینه موجودی می‌شود که یک فرایند جاری است چراکه کسب‌وکار نیاز به تغییر و واکنش به محیطی وسیع‌تر دارد.